prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1220) z dnia 17.09.2015

Ustalenie wysokości dochodu dla celów dodatku mieszkaniowego

Zamierzam złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego. W jaki sposób należy obliczyć wysokość dochodu rodziny? Jakiego rodzaju świadczenia należy uwzględnić - czy dotyczy to również świadczeń z opieki społecznej oraz pomocy materialnej, które otrzymujemy na syna będącego w wieku szkolnym?

Osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy w formie dodatku mieszkaniowego musi spełnić m.in. tzw. kryterium dochodowe. W gospodarstwie wieloosobowym dochód ten nie może być wyższy niż 125% kwoty najniższej emerytury. Chodzi tutaj o średni dochód z ostatnich trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku na jednego członka gospodarstwa domowego. Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy, samodzielnie zajmującą lokal albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby.

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Wynika to z art. 3 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 966 ze zm.).

Po nowelizacji przepisów, która weszła w życie 31 sierpnia br., do dochodu nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
   
 • dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
   
 • pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
   
 • dodatku mieszkaniowego,
   
 • zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., oraz
   
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych.

Warto dodać, że jeśli dochód jest wyższy niż przewidziany limit, ale kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, dodatek przysługuje, jednak jego wysokość obniża się o kwotę wspomnianej nadwyżki.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Inne zagadnienia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60