prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 58 (1308) z dnia 21.07.2016

Wycinka drzew i krzewów w zgodzie z prawem

Skończyłem budowę domu. Pod koniec lata chcę przystąpić do zagospodarowania terenu wokół budynku. Będę musiał wyciąć kilka drzew i krzewów, niemniej w ich miejsce zasadzę wiele nowych roślin. Czy mimo to muszę uzyskać zgodę na wycinkę?

Zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego zasadniczo na wniosek posiadacza nieruchomości (za zgodą właściciela tej nieruchomości). Wspomniane zezwolenie wydaje wójt (burmistrz, prezydent miasta), a w przypadku gdy dotyczy ono usunięcia drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków - wojewódzki konserwator zabytków. Wynika to z art. 83a ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 ze zm.). Organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu dokonuje wcześniej oględzin w zakresie występowania w ich obrębie gatunków chronionych. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia danego drzewa lub krzewu. Tym samym, odnosząc się do pytania Czytelnika, nasadzenie nowych roślin nie zwalnia z konieczności uzyskania zezwolenia na wycinkę.

Zezwolenia nie trzeba uzyskiwać w sytuacjach określonych w art. 83f ustawy. W szczególności nie ma takiej konieczności w odniesieniu do krzewów, których wiek nie przekracza 10 lat, drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza: 25 cm bądź 35 cm (m.in. w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego) czy - co do zasady - drzew lub krzewów owocowych. Istotną zmianą w stosunku do przepisów obowiązujących kilka lat temu jest to, że zrezygnowano z kryterium wieku co do drzew - poprzednio zgodę na taki zabieg trzeba było uzyskać niemal zawsze, jeśli drzewo było starsze niż 10 lat.

Generalnie posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Opłaty naliczane są w zezwoleniu na ich usunięcie. Przepisy przewidują jednak wiele zwolnień. Dotyczy to przede wszystkim usunięcia drzew lub krzewów, na których usunięcie nie jest wymagane zezwolenie, czy też drzew lub krzewów, na których usunięcie osoba fizyczna uzyskała zezwolenie na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Osoba, która nie respektuje przepisów ustawy, otrzyma karę. Organ wymierza administracyjną karę pieniężną m.in. za usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia, czy też uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa. Ustala się ją zasadniczo w wysokości dwukrotnej opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu. Na wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja o wymierzeniu kary stała się ostateczna, można rozłożyć karę na raty na okres nie dłuższy niż 5 lat.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Inne zagadnienia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60