prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 61 (1311) z dnia 1.08.2016

Czy ogródki działkowe mogą korzystać z osobnego zasilania w energię?

Jestem użytkownikiem ogródka działkowego. Korzystam z niego często. Zużywam przy tym sporo energii elektrycznej. Chciałbym wystąpić do energetyki o indywidualne zasilenie mojego ogródka w energię. Czy jest to dopuszczalne?

W świetle aktualnych przepisów wydaje się, że nie będzie to możliwe. Podział gruntu na teren ogólny i działki, a ponadto budowa infrastruktury ogrodowej oraz zagospodarowanie ROD należy do stowarzyszenia ogrodowego. Wynika to z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 ze zm.). Stowarzyszenie to, z zastrzeżeniem art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.), jest właścicielem infrastruktury ogrodowej, którą art. 2 pkt 9 ustawy definiuje jako: budynki i budowle, ogrodzenia, aleje i drogi ogrodowe, sieci wodociągowe i energetyczne oraz inne urządzenia znajdujące się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służące do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego, o ile nie wchodzą w skład przedsiębiorstwa. Wynika z tego, że budowa i utrzymywanie urządzeń energetycznych należy do stowarzyszenia ogrodowego, a nie poszczególnych działkowców. To stowarzyszenie jest więc uprawnione do decydowania o budowie i rozbudowie tych urządzeń oraz sposobie lub zasadach korzystania z nich. Stowarzyszenie ogrodowe jest ponadto wyłącznie kompetentne do zarządzania terenem ogólnym (przez który przyłącze energetyczne w wielu przypadkach musiałoby przebiegać).

Poszczególni działkowcy są uprawnieni do korzystania z terenu ogólnego oraz infrastruktury ogrodowej zgodnie z ich przeznaczeniem i na zasadach określonych w regulaminie. Powinni oni m.in. utrzymywać działkę w należytym stanie, przestrzegać porządku ogrodowego, korzystać z terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej w sposób nieutrudniający korzystania innym. Stanowią tak art. 31 i 32 ustawy. Wydaje się przy tym, że prowadzenie przyłączy do poszczególnych działek przez teren ogólny nie może być uznane za korzystanie z terenu ogólnego zgodnie z przeznaczeniem.

Działkowcy zobowiązani są także uczestniczyć w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na ich działki, przez uiszczanie opłat ogrodowych (art. 33 ustawy). Koszty te obejmują m.in. wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej oraz opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, w części dotyczącej terenu ogólnego i infrastruktury ogrodowej. Opłaty za energię elektryczną, co do zasady, powinny być więc zawarte w opłacie ogrodowej, co potwierdza tezę, że przyłączeniu podlega raczej cały ROD, a nie poszczególne ogródki.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Inne zagadnienia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60