prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1356) z dnia 5.01.2017

Ubezpieczenie budynku rolniczego

Wkrótce zamierzam przejąć po ojcu prowadzenie gospodarstwa rolnego. Chcę zmienić nieco profil działalności i wyłączyć kilka obiektów z działalności rolniczej. Podobno mam jednak obowiązek w każdej sytuacji ubezpieczyć tego rodzaju obiekty, które należą do gospodarstwa rolnego. Czy to prawda?

Rolnik jest zobowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego. Ubezpieczenie musi obejmować ryzyka, takie jak ogień i inne zdarzenia losowe. Budynek wchodzący w skład gospodarstwa rolnego (trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiadający fundamenty i dach) to obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20 m2 będący w posiadaniu rolnika. W przypadku nowych obiektów obowiązek ubezpieczenia budynku rolniczego powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.

Umowę ubezpieczenia budynków rolniczych zawiera się na okres 12 miesięcy. Sumę ubezpieczenia, odrębnie dla każdego budynku, ustala ubezpieczający wraz z zakładem ubezpieczeń. Określa się ją na podstawie cenników stosowanych przez zakład ubezpieczeń do szacowania wartości budynków albo załączonego powykonawczego kosztorysu budowlanego, sporządzonego zgodnie z określonymi zasadami. Nie są objęte ubezpieczeniem w gospodarstwach rolnych budynki, których stan techniczny osiągnął 100% normy zużycia, budynki przeznaczone do rozbiórki na podstawie ostatecznych decyzji właściwych organów oraz namioty i tunele foliowe.

Z tytułu ubezpieczenia przysługuje odszkodowanie za szkody powstałe w budynkach na skutek zdarzeń losowych, m.in. w postaci: ognia, huraganu, powodzi, podtopienia, deszczu nawalnego, gradu, opadów śniegu, uderzenia pioruna.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Inne zagadnienia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60