prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 27 (1381) z dnia 3.04.2017

Odmowa wydania pozwolenia na broń

Chciałbym uzyskać pozwolenie na broń palną. Nigdy nie byłem skazany za żadne przestępstwo. Czy to wystarczy, aby mój wniosek został rozpatrzony pozytywnie?

NIE. Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji. Zasada ta wynika z art. 9 ust. 1 ustawy o broni i amunicji (Dz. U. z 2012 r. poz. 576 ze zm.). Przepisy przewidują szereg wyjątków, gdy zainteresowany nabyciem broni nie musi wspomnianego pozwolenia pozyskiwać - dotyczy to przykładowo posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych, posiadania broni pneumatycznej czy posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm.

Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Pozytywne rozpatrzenie wniosku osoby zainteresowanej wchodzi w grę wtedy, gdy wnioskodawca nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Pozwolenie na broń wydaje się m.in. w celach ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckich czy sportowych. Za ważną przyczynę uważa się w szczególności stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia (dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia), posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów (dla pozwolenia na broń do celów łowieckich) czy też udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego (dla pozwolenia na broń do celów sportowych).

Ustawa przewiduje sytuacje, gdy pozwolenie nie może zostać wydane. I tak, przykładowo, pozwolenia nie otrzyma osoba niemająca ukończonych 21 lat, z zaburzeniami psychicznymi, czy też uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych. Dotyczy to także osoby stanowiącej zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego - skazanej prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe czy też skazanej prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu bądź przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Inne zagadnienia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60