prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 92 (1446) z dnia 16.11.2017

Rachunek wspólny może zostać zajęty przez komornika

Po śmierci zięcia moja córka zamieszkała ze mną i zaczęłyśmy prowadzić jedno gospodarstwo domowe. Dla uproszczenia wielu spraw zdecydowałyśmy się założyć jeden wspólny rachunek bankowy. Niedawno dowiedziałam się, że córka ma długi a sprawa znajduje się już u komornika. Czy możliwe jest, że nasz wspólny rachunek zostanie zajęty na poczet długów, mimo że ja, jako współposiadaczka tego rachunku, nie mam żadnego długu?

TAK. Taki scenariusz jest możliwy. W myśl przepisów, rachunek bankowy, z wyjątkiem rachunku rodzinnego, może być prowadzony m.in. dla kilku osób fizycznych. Wynika to z art. 51 Prawa bankowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876). Przepis nie wymaga zatem istnienia między wspomnianymi osobami żadnej szczególnej relacji (np. biznesowej czy pokrewieństwa). Należy jednak pamiętać o skutkach podpisania tego rodzaju umowy. W przypadku rachunku wspólnego prowadzonego dla osób fizycznych, o ile umowa rachunku bankowego nie stanowi inaczej, każdy ze współposiadaczy rachunku może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku. Podobnie, każdy ze współposiadaczy rachunku może w każdym czasie wypowiedzieć umowę ze skutkiem dla pozostałych współposiadaczy.

Na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko dłużnikowi można zająć wierzytelność z rachunku wspólnego prowadzonego dla dłużnika i osób trzecich. Takim tytułem może być np. wyrok sądu, nakaz zapłaty czy akt notarialny, w którym dłużnik dobrowolnie poddał się egzekucji, zaopatrzone w klauzulę wykonalności. Stanowi o tym art. 8911 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). Komornik nie może jednak "zabrać" wszystkich środków. Dalsze czynności egzekucyjne będą prowadzone do udziału przypadającego dłużnikowi w rachunku wspólnym stosownie do treści umowy rachunku bankowego, którą dłużnik jest obowiązany przedłożyć komornikowi w terminie tygodnia od daty zajęcia. Jeżeli umowa nie określa udziału w rachunku wspólnym albo gdy dłużnik nie przedłoży umowy, domniemywa się, że udziały są równe. Po ustaleniu udziału dłużnika zwalnia się pozostałe udziały od egzekucji.


Rachunek wspólny prowadzony dla dłużnika i innej osoby może zostać zajęty, w określonej części, przez komornika.


Stosowne zapisy w umowie rachunku bankowego są zatem istotne. To że dane środki znajdują się na rachunku nie znaczy, że po połowie stanowią własność dwóch jego współposiadaczy. Może się zdarzyć, że z punktu widzenia własności całość środków będzie należeć tylko do jednego posiadacza, a umowa przewidywać będzie równe "udziały", co ma znaczenie m.in. w toku egzekucji.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Inne zagadnienia:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60