prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1207) z dnia 3.08.2015

Budowa ogrodzenia po zmianie Prawa budowlanego

Zamierzam ogrodzić swoją działkę. Płot nie będzie wysoki, choć z jednej strony (od ulicy) chcę postawić wyższy mur, by odgrodzić się od pobliskich obiektów usługowych. Czy po zmianie przepisów w Prawie budowlanym trzeba na tego rodzaju inwestycję uzyskiwać pozwolenie na budowę, czy można od razu przystąpić do prac?

Budowa ogrodzenia po zmianie Prawa budowlanego
rys. Budowa ogrodzenia po zmianie Prawa budowlanego

Wszystko zależy od parametrów inwestycji. Nie zmieniła się generalna zasada, w myśl której roboty budowlane można wykonać dopiero po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę. Katalog wyjątków od tej reguły zawiera w szczególności art. 29 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Jeden z nich dotyczy budowy ogrodzenia (art. 29 ust. 1 pkt 23 ustawy).

Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia nie oznacza, że w każdym przypadku inwestor będzie mógł przystąpić do prac od razu, bez załatwiania innych formalności budowlanych. Obok instytucji pozwolenia na budowę funkcjonuje również tzw. zgłoszenie zamiaru budowy. W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, o prawie inwestora do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz, w zależności od potrzeb, odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami.

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów, zgłoszenia właściwemu organowi wymaga budowa ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m. Przed zmianą prawa, która weszła w życie 28 czerwca br., obowiązek zgłoszenia miał szerszy zakres. Dotyczył nie tylko ogrodzeń o wysokości przekraczającej 2,20 m, ale także ogrodzeń budowanych od strony dróg, ulic, placów, torów kolejowych i innych miejsc publicznych. Przez miejsce publiczne rozumiano nie tylko drogi publiczne, ale także inne obszary, jeśli miały charakter ogólnodostępny. Celem przepisu było zatem nadzorowanie ze strony organów budowlanych prawidłowości grodzenia działek w miejscach dostępnych dla większej ilości osób. Po zmianach, grodząc posesję także od strony np. drogi publicznej, o ile nie przekracza się wspomnianej wysokości, nie ma konieczności uzyskiwania żadnych formalności budowlanych - ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych.

Zmiana przepisów stanowi ułatwienie dla inwestorów, ale może też doprowadzić do zwiększenia się ilości ogrodzeń w miejscach, w których stać nie powinny, albo o charakterystyce niezgodnej z prawem (np. niespełniającej wymogu ażurowości określonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Podkreślenia bowiem wymaga to, iż nawet gdy inwestor nie musi załatwiać żadnych formalności budowlanych, nadal jest związany szeregiem innych regulacji prawnych i nie może budować całkowicie wedle własnego uznania.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60