prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1216) z dnia 3.09.2015

Remont budynku znajdującego się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków

Firma zastanawia się nad zakupem budynku, który znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. Czy w przypadku takiego budynku na wszelkie prace remontowe będziemy musieli uzyskiwać pozwolenia na budowę?

TAK. Z dniem 28 czerwca br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo budowlane, która wprowadziła pewne ułatwienia w procesie budowlanym. Przed wejściem w życie omawianych zmian art. 29 ust. 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) stanowił, że pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na remoncie istniejących obiektów budowlanych i urządzeń budowlanych, z wyjątkiem obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Z orzeczeń sądów administracyjnych wydawanych na gruncie tych przepisów wynikało, że aby organy architektoniczno-budowlane (starosta, prezydent miasta na prawach powiatu, czasem wojewoda) mogły wymagać od inwestora uzyskania pozwolenia na remont budynku, budynek ten musiał być indywidualnie wpisany do rejestru zabytków decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wpisanie do rejestru zabytków układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego nie oznaczało, że wszystkie budynki na tym terenie są zabytkami. Remont obiektów budowlanych niewpisanych do rejestru zabytków, w tym także znajdujących się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, wymagał jedynie dokonania zgłoszenia właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 października 2014 r., sygn. akt II SA/Gl 624/14).

Jak wynika z art. 7 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 ze zm.) formą ochrony zabytków jest wpis do rejestru zabytków. Do tego rejestru wpisuje się zabytek nieruchomy na podstawie decyzji wydanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków. Art. 9 ust. 3 ustawy przewiduje możliwość wpisu do rejestru historycznego układu urbanistycznego, ruralistycznego lub historycznego zespołu budowlanego, który to wpis nie wyłącza możliwości wydania decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych wchodzących w skład tych układów lub zespołu.

Obecnie po wspomnianej nowelizacji doprecyzowano przepisy w tym zakresie, stanowiąc w art. 29 ust. 4 Prawa budowlanego, że pozwolenia na budowę wymagają roboty budowlane wykonywane przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków. To zaś oznacza, że uzyskania pozwolenia na budowę wymaga nie tylko remont budynków indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, ale też znajdujących się na obszarze wpisanym do tego rejestru.

Trzeba też pamiętać, że przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę na prowadzenie robót budowlanych przy obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub na obszarze wpisanym do rejestru zabytków inwestor musi uzyskać również pozwolenie na prowadzenie tych robót, wydanego przez właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60