prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1273) z dnia 21.03.2016

Prace budowlane po zmianach w Prawie budowlanym

Po zmianie przepisów Prawo budowlane zostało w pewnym zakresie odformalizowane - zmniejszono ilość obowiązków ciążących na inwestorach, co sprowadza się przede wszystkim do wyłączenia szeregu robót z konieczności pozyskiwania na nie pozwolenia na budowę czy nawet składania zawiadomienia o zamiarze wykonywania takich prac. Zmiany są niewątpliwie korzystne dla inwestorów, choć nie ingerują w przepisy w takim zakresie, jakiego wielu oczekiwało.

Domy jednorodzinne

Podstawowa reguła dotycząca budowy obiektów pozostała w zasadzie niezmieniona - roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Zmienione przepisy rezygnują jedynie z wymogu ostateczności takiej decyzji, co pozwala inwestorowi szybciej przystąpić do realizowania inwestycji, gdy treść decyzji jest dla niego satysfakcjonująca. Wspomniana decyzja wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Jeżeli inwestor prowadziłby prace po wygaśnięciu takiej decyzji, następują takie same skutki, jakby nigdy o taką decyzję nie występował (samowola).

Dla większości przyszłych inwestorów duże znaczenie ma zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego (w określonych przypadkach). O wydanie tej decyzji nie trzeba się ubiegać, choć można mimo wszystko skorzystać z takiej możliwości. Tym samym legalne wybudowanie domu może nastąpić albo po uzyskaniu decyzji w sprawie pozwolenia na budowę, albo po dokonaniu zgłoszenia zamiaru wykonywania robót w sytuacji, gdy starostwo nie wniesie sprzeciwu. W tym ostatnim przypadku wymaga się jednak, aby obszar oddziaływania obiektu mieścił się w całości na działce lub działkach, na których został zaprojektowany. Projekt budowlany nie musi zawierać m.in. oświadczeń właściwych podmiotów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, elektroenergetycznych.

Bez pozwolenia, ale czy bez zgłoszenia?

Bez pozwolenia na budowę można stawiać nie tylko domy jednorodzinne. Dotyczy to m.in. budowy wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2 (przed zmianą było to 25 m2), przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Ponadto pozwolenia nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej, rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2 (z tym samym limitem zabudowy na każde 500 m2 powierzchni działki). Bez pozwolenia można wybudować również wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowane na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1.000 m2 powierzchni działki. Podobnie nie trzeba pozwolenia na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę czy zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3.

Inwestor nie musi ubiegać się o pozwolenie do wykonania robót polegających na remoncie obiektów budowlanych, przebudowie obiektów, które są zwolnione z obowiązku uzyskiwania na nie pozwolenia, przebudowie budynków mieszkalnych jednorodzinnych, o ile nie prowadzi do zwiększenia dotychczasowego obszaru oddziaływania tych budynków czy też remoncie lub przebudowie urządzeń budowlanych. Bez pozwolenia można docieplać budynek o wysokości do 25 m (przed zmianą było to 12 m).

Najczęściej brak konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę nie będzie całkowicie zwalniał inwestora z formalności. W wielu sytuacjach trzeba będzie zgłosić tzw. zamiar budowy do starostwa. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. Odmiennie niż do tej pory jest ustalany upływ terminu. Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora (do tej pory - dzień doręczenia decyzji adresatowi).

Inwestor ma obecnie wybór. Zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, które nie są objęte wymogiem uzyskiwania pozwolenia (ale które należy zgłosić do starostwa), może mimo wszystko wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na tego rodzaju prace.

Co ważne, nie trzeba już dokonywać zawiadomienia z 7-dniowym wyprzedzeniem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę.

Samowola i jej legalizacja

Realizowanie inwestycji bez pozwolenia na budowę czy zgłoszenia bądź wbrew zgłoszonemu sprzeciwowi - gdy są wymagane - nadal stanowi samowolę budowlaną. Po spełnieniu określonych warunków można samowolę zalegalizować, przy czym wysokość opłaty legalizacyjnej zależy od rodzaju budowy. W przypadku budowy bez zgłoszenia (wbrew sprzeciwowi) opłata może wynieść np. 2,5 tys. zł czy 5 tys. zł (tzw. mała samowola). Jednak gdy sprawa dotyczy budowy bez zgłoszenia (czy wbrew sprzeciwowi) wolno stojącego domu jednorodzinnego, opłatę ustala się jak dla samowoli dotyczącej obiektów, na których wzniesienie było wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (będzie to tzw. duża samowola) - przy domu jednorodzinnym wyniesie 50 tys. zł.

Warto zauważyć, że wprowadzono możliwość rozkładania na raty czy nawet umarzania opłaty legalizacyjnej. W tym celu stosuje się odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej, z tym że uprawnienia organu podatkowego przysługują wojewodzie.

Orzecznictwo sądowe

Charakter opłaty legalizacyjnej

Opłata legalizacyjna jest ustalana przez organ nadzoru budowlanego w procesie legalizacji samowoli budowlanej (art. 49 Prawa budowlanego), jednakże organ nadzoru nie nakłada na zainteresowanego obowiązku uiszczenia opłaty, a wyłącznie ustala jej wysokość. Opłata ta ma charakter dobrowolny i stanowi alternatywę dla sankcji rozbiórki samowoli budowlanej. Nieuiszczenie opłaty legalizacyjnej nie skutkuje powstaniem zaległości, która podlegałaby egzekucji administracyjnej, a jedynie rodzi obowiązek właściwego organu do wydania decyzji o nakazie rozbiórki.

Z wyroku NSA z dnia 17 kwietnia 2015 r., sygn. akt II FSK 921/14


Definicja pojęcia "budynek parterowy"

Parterowy budynek gospodarczy z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego musi mieć tylko parter. Jeżeli wybudowany na działce obiekt budowlany, oprócz parteru ma również poddasze użytkowe, jest więc dwukondygnacyjny. Brak jest wprawdzie w przepisach definicji "budynku parterowego", jednakże utrwalone w języku polskim oraz w budownictwie potoczne rozumienie słowa "parter" tłumaczyć trzeba jako pierwszą kondygnację nadziemną, stanowiącą poziom, na którym znajduje się główne wejście do budynku. Natomiast ostatnie piętro położone bezpośrednio pod dachem spadzistym jest określane jako poddasze.

Z wyroku WSA w Bydgoszczy z dnia 18 sierpnia 2015 r., sygn. akt II SA/Bd 1336/14

Bez pozwolenia na budowę można prowadzić takie prace, jak m.in. budowa:

- wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane,
- przydomowych oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę i zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,
- przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2,
- przyłączy: elektroenergetycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, cieplnych i telekomunikacyjnych,
- obiektów małej architektury,
- ogrodzeń.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290)

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

luty 2019
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.