prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 41 (1291) z dnia 23.05.2016

Pozwolenie budowlane na reklamę na stopach betonowych

Firma planuje postawić dużych rozmiarów tablicę reklamową, na podstawie ze stóp fundamentowych. Reklamę będzie można w razie potrzeby przenieść w inne miejsce. Czy będziemy zobowiązani uzyskać pozwolenie budowlane na jej postawienie?

Zasadniczo roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak stanowi art. 28 ust. 1 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Katalog budów i robót budowlanych, na których wykonanie takie pozwolenie nie jest wymagane, zawarty został w art. 29-31 ustawy. Takim właśnie wyjątkiem jest wykonywanie robót budowlanych polegających na instalowaniu tablic i urządzeń reklamowych, oprócz tych usytuowanych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków oraz z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym. Instalowanie takich tablic i urządzeń wymaga jedynie zgłoszenia do właściwego organu (najczęściej starosty).

Czym innym będą natomiast prace budowlane polegające na posadowieniu reklamy, będącej urządzeniem reklamowym, trwale związanym z gruntem. Takie inwestycje wymagają wcześniejszego uzyskania pozwolenia na budowę. Wydaje się, że z takim przypadkiem mamy do czynienia w pytaniu. Należy zatem rozróżnić dwa rodzaje urządzeń reklamowych. Do pierwszej grupy zalicza się tablice i urządzenia reklamowe, na instalowanie których jest wymagane jedynie dokonanie zgłoszenia właściwemu organowi, tj. urządzenia reklamowe niezwiązane trwale z gruntem, instalowane np. na budynkach. W drugiej grupie są będące budowlami, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, na które wymagane jest pozwolenie na budowę.

Przykładowo, jak wynika z bieżącej linii orzecznictwa, tablica o wymiarach powierzchni ekspozycyjnej 3 × 1,99 m, łącznej wielkości 3 × 3 m posadowiona na fundamencie o głębokości 1 m stanowi budowlę w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, w postaci wolnostojącego urządzenia reklamowego trwale związanego z gruntem. Jest to konstrukcja przestrzenna, stanowiąca budowlaną i techniczno użytkową całość. Postawienie takiej tablicy stanowić będzie roboty budowlane (tak np. wyrok NSA w Warszawie z dnia 11 grudnia 2015 r., sygn. akt II OSK 954/14).

Sądy administracyjne stoją na stanowisku, że o tym, czy urządzenie reklamowe jest trwale związane z gruntem, czy też nie, nie decyduje sposób i metoda związania z gruntem, nie decyduje również technologia wykonania fundamentu i możliwości techniczne przeniesienia nośnika reklamowego w inne miejsce, ale to, czy wielkość tego urządzenia, jego konstrukcja, przeznaczenie i względy bezpieczeństwa wymagają takiego trwałego związania.

Z opisu Czytelników wynika, że planują postawić właśnie wolnostojącą, przestrzenną, tablicę reklamową, posadowioną na stopach betonowych. W związku z czym na jej postawienie jako budowli trzeba będzie uzyskać pozwolenie.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60