prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1314) z dnia 11.08.2016

Zgłoszenie w związku z remontem elewacji

Wczesną jesienią chcę wyremontować elewację budynku. Na dwóch ścianach prace będą polegać nie tylko na naprawie, ale wymianie warstwy ocieplenia i tynku. Czy na tego rodzaju prace trzeba uzyskiwać pozwolenie na budowę, czy można przystąpić do nich bez załatwiania jakichkolwiek formalności?

Wszystko zależy, o jaki obiekt budowlany chodzi. Zasadniczo roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę. Takimi robotami są również prace polegające m.in. na remoncie obiektu.

Remontem - w rozumieniu przepisów - jest wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

W pewnych sytuacjach decyzji o pozwoleniu na budowę inwestor nie musi posiadać. Pozwolenia na budowę nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających m.in. na remoncie obiektów budowlanych czy też dociepleniu budynków o wysokości do 25 m. Wynika to z art. 29 ust. 2 pkt 1 i pkt 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Warto jednak pamiętać, że jeśli remont bądź docieplenie dotyczy obiektu wpisanego do rejestru zabytków, obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę pozostaje aktualny.

Mimo braku obowiązku uzyskania decyzji w sprawie pozwolenia na budowę nie można przystąpić do prac ociepleniowych bez dokonania tzw. zgłoszenia zamiaru wykonywania tego rodzaju prac w sytuacji, gdy dotyczy to budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m. Podobnie, wykonanie remontu w obiekcie budowlanym wymaga zasadniczo dokonania zgłoszenia, jednak nie dotyczy to remontu obiektów budowlanych, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia (np. wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane).

Jeśli obowiązek zgłoszenia jest jednak aktualny, należy określić w nim rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Do zgłoszenia trzeba dołączyć m.in. oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz - w zależności od potrzeb - odpowiednie rysunki. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Właściwy organ, w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

Do wykonywania robót budowlanych można przystąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie. W przypadku nierozpoczęcia wykonywania robót budowlanych przed upływem 3 lat od terminu określonego w zgłoszeniu, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60