prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Urządzenia fotowoltaiczne do 40 kW bez pozwolenia na budowę

Montaż urządzenia fotowoltaicznego jakim jest panel lub kolektor słoneczny korzysta ze zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, o ile zainstalowana moc elektryczna nie przekracza 40 kW.


STAN FAKTYCZNY:

Skarżąca wystąpiła do prezydenta miasta ze zgłoszeniem zamiaru wykonania robót budowlanych określonych we wniosku jako instalacja fotowoltaiczna na konstrukcji wolno stojącej (20 paneli, moc instalacji 5,1 kW). Prezydent miasta wniósł sprzeciw w sprawie przedmiotowego zgłoszenia. Zdaniem organu w świetle przepisów ustawy Prawo budowlane wolno stojące urządzenia (instalacje) fotowoltaiczne nie zostały zwolnione z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, takie zwolnienie zostało przewidziane jedynie dla wolno stojących kolektorów słonecznych. Skarżąca wniosła odwołanie od tej decyzji. Podniosła, że w art. 29 ust. 2 pkt 16 wspomnianej ustawy ustawodawca wyłączył z uzyskania pozwolenia na budowę montaż urządzeń fotowoltaicznych z jednym ograniczeniem co do mocy elektrycznej do 40 kW, nie ograniczając sposobu montażu. Po rozpatrzeniu odwołania wojewoda utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję.


SĄD ORZEKŁ:

Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, iż problem prawny w rozpoznawanej sprawie sprowadzał się do ustalenia, czy dla legalnego wykonania "instalacji fotowoltaicznej na konstrukcji wolno stojącej - 20 paneli, moc 5,1 kW" potrzebne jest pozwolenie na budowę, zgłoszenie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej, czy też instalacja ta może być wykonana w ogóle bez potrzeby zajmowania tych organów.

Sąd stwierdził, że nie wymaga pozwolenia na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na: "montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych". Jednak sąd zwrócił uwagę, że kolektory słoneczne i kolektory fotowoltaiczne to nie to samo. System fotowoltaiczny składa się z ogniw, modułów, paneli i kolektorów fotowoltaicznych oraz elementów dostosowujących wytwarzany w ogniwach prąd stały do potrzeb zasilanych urządzeń. Potrzebna jest także odpowiednia konstrukcja kierująca moduły lub panele w kierunku słońca. Podstawowy przyrząd elektronowy używany do zamiany energii słonecznej na elektryczną za pomocą efektu fotowoltaicznego, nazywany jest ogniwem fotowoltaicznym lub słonecznym. Dla uzyskania większych napięć lub prądów ogniwa łączone są szeregowo lub równolegle tworząc moduł fotowoltaiczny. Natomiast panel fotowoltaiczny składa się z wielu modułów, które są wzajemnie połączone dla uzyskania większych mocy. Panele zamontowane na konstrukcjach mocujących z dołączonym okablowaniem nazywane są kolektorem fotowoltaicznym. Zdaniem Sądu zarówno panel, jak i kolektor fotowoltaiczny stanowią urządzenia fotowoltaiczne w znaczeniu, o którym mowa w art. 29 ust. 2 pkt 16 ustawy Prawo budowlane.

Sąd postawił więc pytanie, czy montaż urządzeń fotowoltaicznych jest zwolniony z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę tylko wówczas, gdy urządzenia montowane są nie jako wolno stojące, tzn. na innym obiekcie, czy też w każdym przypadku, gdy zainstalowana moc elektryczna nie przekracza 40 kW.

Zdaniem Sądu, skoro art. 29 ust. 2 pkt 16 rozróżnia kolektory słoneczne (i w ich przypadku mówi o zwolnieniu wówczas, gdy są montowane jako wolno stojące) oraz urządzenia fotowoltaiczne (co do których przepis nie stawia żadnych ograniczeń co do sposobu ich montażu) - to oznacza, że każdy sposób montażu urządzenia fotowoltaicznego, jakim jest panel lub kolektor, korzysta z takiego zwolnienia, o ile zainstalowana moc elektryczna nie przekracza 40 kW. W związku z powyższym zaskarżona decyzja została uchylona.

(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 22 stycznia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1503/15 - orzeczenie nieprawomocne)

 Komentarz redakcji 
Przytoczone orzeczenie należy uznać za zasadne, gdyż wnioski co do zwolnienia z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w omawianym przypadku wywiedzione przez Wojewódzki Sąd Administracyjny wynikają wprost z literalnego brzmienia przepisów ustawy Prawo budowlane. Należy natomiast zwrócić uwagę, iż w niektórych przypadkach montażu urządzeń fotowoltaicznych inwestorzy będą zobowiązani zgłosić zamierzone roboty staroście. Taki obowiązek będzie obciążał inwestora w przypadku instalowania na obiekcie budowlanym ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją mocującą, jeżeli całość konstrukcji przekracza 3 m wysokości (art. 30 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego), bez względu na moc tych urządzeń.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60