prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 75 (1325) z dnia 19.09.2016

Wjaki sposób zawiadomić ozakończeniu budowy?

Wkrótce planuję zakończyć budowę domu. Wszystkie wpisy w dzienniku budowy mam już zaktualizowane i dysponuję powykonawczą inwentaryzacją terenu. Na jakich zasadach należy poinformować o zakończeniu budowy? Czy muszę czekać na wydanie decyzji o dopuszczeniu obiektu do użytkowania, aby móc wprowadzić się do nowego domu?

Organ nie wydaje w takim przypadku żadnej zgody, co nie znaczy, że można przystąpić do użytkowania domu od razu po powrocie ze starostwa.

Do użytkowania obiektu budowlanego, na budowę którego wymagane jest pozwolenie na budowę albo gdy zgłoszenie budowy dotyczyło wolnostojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten, w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Stanowi o tym art. 54 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290). Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie domu jednorodzinnego potrzebna jest m.in. wtedy, gdyby inwestor chciał przystąpić do korzystania z obiektu jeszcze przed zakończeniem wszystkich prac budowlanych.

Z przepisu wynika zatem, że, co do zasady, w tego rodzaju sprawach nie wydaje się żadnej decyzji administracyjnej. Uznaje się, że milczenie organu oznacza wyrażenie zgody na przystąpienie przez inwestora do korzystania z obiektu.

Warto zwrócić uwagę na zmianę przepisów związanych z liczeniem terminu, w którym organ może skutecznie wnieść wspomniany sprzeciw. W poprzednim stanie prawnym (tj. przed 28 czerwca 2015 r.) przyjmowano, że termin dla zgłoszenia przez organ sprzeciwu obejmuje także doręczenie decyzji stronie. Kluczowa była zatem data doręczenia (a więc gdy inwestor otrzymał decyzję), a nie data wydania decyzji administracyjnej czy wysłania decyzji listem poleconym. W obecnym stanie prawnym przepis wprost stanowi, że za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora wyznaczonego. Skrócono również termin, w którym organowi przysługuje wspomniane uprawnienie - obecnie jest to 14 dni, wcześniej było to 21 dni.

W przypadku stwierdzenia przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z naruszeniem tego obowiązku zgłoszenia, właściwy organ wymierza karę z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego. Do kary tej stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące legalizacji samowoli budowlanej, z tym że stawka opłaty podlega dziesięciokrotnemu podwyższeniu. W przypadku domu jednorodzinnego jest to kwota 10 tys. zł (art. 57 ust. 7 ustawy).

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60