prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 18 (1372) z dnia 2.03.2017

Czy spadkobierca płaci opłatę za samowolę spadkodawcy?

Odziedziczyłem po ojcu spadek, do którego należy również nieruchomość. Ojciec kilka lat przed śmiercią postawił na działce mały budynek gospodarczy. Okazało się, że zrobił to nielegalnie. Na miesiąc przed śmiercią została nałożona na niego opłata legalizacyjna. Czy spadkobierca ponosi odpowiedzialność za kary nałożone na swojego poprzednika?

Opłata legalizacyjna nie jest formalnie karą. Regułą jest, że w odniesieniu do inwestycji wymagających zgłoszenia, właściwy organ nakazuje rozbiórkę obiektu (lub jego części) będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego zgłoszenia bądź pomimo wniesienia sprzeciwu przez właściwy organ. W przypadku samowoli dotyczącej wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży, altan oraz przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, opłata legalizacyjna wynosi zasadniczo 5 tys. zł.


Uiszczenie opłaty za samowolę budowlaną nie jest obowiązkowe - pozwala jednak uniknąć rozbiórki.


Jeśli inwestor spełni kilka warunków, a budowa jest zgodna z miejscowym planem zagospodarowania (ewentualnie decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania), to może dojść do legalizacji inwestycji. Jednym z warunków, które inwestor musi spełnić, jest uiszczenie tzw. opłaty legalizacyjnej. Stanowi o tym art. 49b ust. 4 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.). Z powyższego wynika, że legalizacja samowoli to tylko opcja, a nie obowiązek. Czytelnik nie ma obowiązku zapłacenia wskazanej kwoty, podobnie jak jego poprzednik (spadkodawca). Musi jednak liczyć się z konsekwencjami.

W obecnym stanie prawnym istnieje możliwość złagodzenia skutków nałożenia opłaty dla inwestora, który nie chce rozbiórki obiektu, ale też nie jest w stanie uiścić jej w pełnej wysokości. Do opłat legalizacyjnych w zakresie nieokreślonym w ww. ustawie stosuje się przepisy działu III Ordynacji podatkowej. Tym samym istnieje formalna możliwość umorzenia w całości bądź w części, rozłożenia na raty czy odroczenia terminu płatności opłaty legalizacyjnej. Uprawnienia organu podatkowego przysługują w tym przypadku wojewodzie. Co ważne, złożenie wniosku w tej sprawie przez inwestora powoduje zawieszenie postępowania administracyjnego do dnia rozstrzygnięcia wniosku.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60