prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1418) z dnia 10.08.2017

Budowa budynku gospodarczego przy motelu

Kończymy budowę motelu. Chcemy jeszcze postawić budynek gospodarczy, w którym będziemy trzymać głównie narzędzia ogrodnicze i służące utrzymaniu czystości na terenie należącym do motelu. Czy jego budowę musimy zgłosić?

Zasadniczo roboty budowlane można rozpocząć jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Tak wynika z art. 28 ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Jednocześnie przepisy ustawy zawierają wyjątki od tej zasady. Określają je art. 29 i 29a powołanej ustawy. Przy czym brak obowiązku uzyskania pozwolenia na daną budowę może wiązać się z koniecznością dokonania zgłoszenia zamierzonej inwestycji organowi administracji architektoniczno-budowlanej (najczęściej jest to starosta).

Obecnie pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat lub przydomowych ganków i oranżerii (ogrodów zimowych) o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Budowa takich obiektów podlega zgłoszeniu staroście. Przy czym należy zwrócić uwagę czym są budynki gospodarcze, bo nie każdy obiekt budowany z takim przeznaczeniem może być uznany za budynek gospodarczy. Jego definicję zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422). Budynkiem gospodarczym jest budynek przeznaczony do niezawodowego wykonywania prac warsztatowych oraz do przechowywania materiałów, narzędzi, sprzętu i płodów rolnych służących mieszkańcom budynku mieszkalnego, budynku zamieszkania zbiorowego, budynku rekreacji indywidualnej, a także ich otoczenia, a w zabudowie zagrodowej przeznaczony również do przechowywania środków produkcji rolnej i sprzętu oraz płodów rolnych. Z powyższej definicji wynika, że budynki gospodarcze, których budowa możliwa jest jedynie po dokonaniu zgłoszenia, to budynki stawiane głównie przy budynkach mieszkalnych. Jednakże we wspomnianej definicji mowa jest też o budynkach zamieszkania zbiorowego. Zgodnie z powołanym rozporządzeniem są to budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi, jak np. hotel, motel, pensjonat. Powyższe oznacza, że budowa budynku o charakterze gospodarczym o maksymalnej powierzchni zabudowy 35 m2, przeznaczonego jedynie do przechowywania narzędzi i sprzętu, służącego mieszkańcom budynku zamieszkania zbiorowego (motelu) możliwa jest po dokonaniu stosownego zgłoszenia.


Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych, a starosta ma 21 dni od dnia doręczenia mu zgłoszenia na wniesienie sprzeciwu.


W zgłoszeniu należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60