prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 86 (1440) z dnia 26.10.2017

Nieważność pozwolenia na budowę a decyzja o użytkowaniu

W ciągu ostatniego półtora roku realizowałem inwestycję na podstawie pozwolenia na budowę. Miesiąc temu wystąpiłem o wydanie zezwolenia na użytkowanie obiektu - organ przychylił się do mojego wniosku. Niedawno dowiedziałem się, że najprawdopodobniej decyzja w sprawie pozwolenia na budowę zostanie uznana za nieważną z powodu rażącego naruszenia przepisów. Czy oznacza to, że decyzja w sprawie użytkowania obiektu zostanie cofnięta?

Decyzja w przedmiocie pozwolenia na budowę oraz późniejsza decyzja w sprawie zezwolenia na użytkowanie obiektu niewątpliwie pozostają ze sobą w ścisłym związku. Wydanie tych dwóch decyzji, choć zawsze następujące w określonym odstępie czasu, dotyczy jednego ciągu zdarzeń prawnych odnoszących się do tej samej inwestycji. W myśl przepisów, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzję w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowiązkowej kontroli. Przedmiotem tej kontroli jest m.in. ustalenie czy inwestycja została zrealizowana zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Wynika to z art. 59 ust. 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.). Z istoty rzeczy, jeśli okaże się, że decyzja w sprawie pozwolenia na budowę była nieważna (dojdzie do stwierdzenia jej nieważności), nie ma podstawy do obowiązywania w obrocie prawnym decyzji w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie.

Z powyższego jednoznacznie wynika, że decyzja w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie powinna zostać "wyeliminowana" z obiegu prawnego. W praktyce pojawiła się wątpliwość, w jaki sposób ma to nastąpić. Wedle jednego stanowiska należy w takim przypadku wznowić postępowanie. W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli decyzja została wydana w oparciu o inną decyzję lub orzeczenie sądu, które zostało następnie uchylone lub zmienione. Stanowi o tym art. 145 § 1 pkt 8 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Uchylenie decyzji w drodze tego postępowania następuje ze skutkiem prawnym ex nunc, tj. na przyszłość. Z takim stanowiskiem nie zgodził się NSA. W wyroku z dnia 6 lipca 2017 r., sygn. akt II OSK 2766/15, wskazał, że w omawianym przypadku należy stwierdzić nieważność decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.). Stwierdzenie nieważności następuje ze skutkiem ex tunc, tj. ze skutkiem wstecznym, od dnia jej wydania.

Jeśli zatem z obrotu prawnego wyeliminowano decyzję o pozwoleniu na budowę stwierdzając jej nieważność, to tym samym należy stwierdzić nieważność decyzji w sprawie pozwolenia na użytkowanie takiego obiektu.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60