prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1208) z dnia 6.08.2015

Treść protokołu można sprostować

Byłam wezwana do sądu, aby zeznawać w sprawie karnej przeciwko mojej byłej koleżance. Okazało się, że w protokole z mojej rozprawy zeznania zostały nieco źle zapisane. Nie chcę, aby w przyszłości postawiono mi zarzut fałszywych zeznań. Czy mogę żądać skorygowania zapisów zamieszczonych w tym dokumencie?

TAK. Trzeba jednak pamiętać, że w tym trybie nie można dokonywać zmiany treści zeznań. Chodzi jedynie o korektę nieprawidłowo spisanych czy nieprecyzyjnych zapisów. W myśl przepisów strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia, wskazując na nieścisłości i opuszczenia. Stanowi o tym art. 152 Kodeksu postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 ze zm.). Stroną w procesie karnym będzie m.in. oskarżyciel publiczny (np. prokurator), oskarżony, jak również pokrzywdzony występujący w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Z kolei za osobę mającą interes prawny w sprostowaniu protokołu może być uznany m.in. świadek.

Czytelniczka powinna wskazać we wniosku sąd, przed którym zeznawała, numer sprawy. Dokument powinien być podpisany. Składający wniosek powinien w pierwszej kolejności wykazać, że jest legitymowany do tego, aby z wnioskiem wystąpić. Musi on przedłożyć sądowi informacje, z których będzie wynikać, że ma interes prawny w tym, aby domagać się takiego sprostowania. W piśmie należy wskazać, na czym, zdaniem wnioskodawcy polegają nieścisłości lub opuszczenia. Jeżeli wniosek będzie uzasadniony, przewodniczący składu orzekającego, po wysłuchaniu protokolanta, wyda zarządzenie o sprostowaniu protokołu. W sprostowanym protokole zostanie umieszczona odpowiednia wzmianka. Jeśli zaś wniosek nie zostanie uwzględniony, sprawę rozpoznaje cały skład sądu i wydaje w tym przedmiocie postanowienie.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo karne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60