prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 81 (1226) z dnia 8.10.2015

Kara ograniczenia wolności po zmianach

Mój mąż ma kłopoty z prawem. Prawdopodobnie zostanie orzeczona wobec niego kara ograniczenia wolności. Jak wygląda odbywanie takiej kary, czy jest bardzo dolegliwa?

Wymierzenie przez sąd kary ograniczenia wolności polega na nałożeniu na skazanego określonych obowiązków, które powinien on wykonywać w pewnym okresie czasu. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu karnego, która weszła w życie 1 lipca br., kara ograniczenia wolności może być wymierzona na okres od 1 miesiąca do 2 lat (poprzednio karę orzekano na okres do 12 miesięcy). Podstawowym obowiązkiem, któremu powinien poddać się skazany na karę ograniczenia wolności, jest zgodnie z art. 34 § 1a pkt 1 K.k. wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne.

Ponadto sąd może nałożyć na skazanego obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, potrącenie od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd, jak też pewien zakres obowiązków, które stosuje się także przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności. Chodzi tu przykładowo o obowiązek nauki, przygotowania się do zawodu, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających, poddania się terapii uzależnień, powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób. Powyższe obowiązki sąd orzeka łącznie lub osobno, w zależności od uznania, które z nich powinny najlepiej wpływać na resocjalizację skazanego.

Pamiętać też należy, że w czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu oraz ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. W sytuacji nałożenia obowiązku nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne jest ona wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Natomiast w przypadku orzeczenia potrącenia wynagrodzenia w okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może bez zgody sądu rozwiązać stosunku pracy.

Nowością w znowelizowanym Kodeksie karnym jest orzekany w ramach kary ograniczenia wolności obowiązek pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego. Zgodnie z art. 35 § 3 K.k. sąd określa czas wykonywania tego obowiązku uwzględniając warunki pracy skazanego oraz wymiar innych nałożonych obowiązków, przy czym nie może być on dłuższy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 70 godzin w stosunku tygodniowym i 12 godzin w stosunku dziennym.

Pamiętać należy, że wobec osoby, która uchyla się od wykonania nałożonych na nią obowiązków w ramach kary ograniczenia wolności, może zostać orzeczona zastępcza kara pozbawienia wolności.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo karne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60