prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 72 (1322) z dnia 8.09.2016

Co decyduje o wysokości kary za przestępstwo?

Mój mąż popadł w konflikt z prawem, popełnił przestępstwo. Sprawa jest jeszcze w prokuraturze, ale niedługo ma być wniesiony do sądu akt oskarżenia. Przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Mąż nigdy nie miał problemów z prawem. Czy jego dotychczasowa postawa wpłynie na wymiar kary?

Tak. Dotyczy to postawy nie tylko przed popełnieniem przestępstwa, ale także zachowania sprawcy już po dokonaniu czynu zabronionego.


Postawa sprawcy przed, jak i po popełnieniu przestępstwa wpływa na wymiar kary.


Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę, mając na uwadze przede wszystkim, by jej dolegliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego. Sąd uwzględnia w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości. Stanowi o tym art. 53 § 2 Kodeksu karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137). Wymierzając karę sąd bierze także pod uwagę pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji pomiędzy pokrzywdzonym a sprawcą.

Kara bywa niejednokrotnie łagodzona przy użyciu różnego rodzaju instytucji prawnych. Przykładowo, w razie skazania na karę pozbawienia wolności można w pewnych sytuacjach zastosować warunkowe zawieszenie wykonania kary.

Ponadto jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione. Nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić np. w odniesieniu do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy wychowawcze. Ponadto rozwiązanie takie wchodzi w grę szczególnie w uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo karne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60