prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1413) z dnia 24.07.2017

Rozłożenie na raty kary grzywny

Mój mąż został skazany w związku z popełnieniem przestępstwa na karę grzywny. Nie dostał jeszcze wezwania do zapłaty kary. W międzyczasie, tj. po wydaniu wyroku, nasza sytuacja finansowa się zmieniła - straciłam pracę i mąż jest jedynym żywicielem rodziny. Czy w związku z tym istnieje możliwość umorzenia tej kary albo rozłożenia jej na raty?

Istnieje możliwość rozłożenia grzywny na raty. Regułą jest, że skazany, na którego nałożono karę grzywny, zostaje wezwany do jej uiszczenia. Ma na to 30 dni, licząc od otrzymania stosownego pisma. Zasadniczo karę reguluje się jednorazowo. W myśl przepisów, jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym zakresie. Stanowi o tym art. 49 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 665 ze zm.). W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje zażalenie.

Istotne jest zatem, aby stosowny wniosek skazany złożył zanim minie 30-dniowy termin od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, tak aby skazany nie popadł w opóźnienie. Kluczowe będzie zatem odpowiednie uzasadnienie wniosku, przedłożenie wiarygodnych dowodów, które będą przemawiać za tym, by zastosować wobec skazanego wspomnianą instytucję (np. kopia wypowiedzenia umowy o pracę). We wniosku należy oznaczyć również wyrok, w którym orzeczono karę grzywny. Nie należy również zapominać o samej treści żądania - a więc tego, że skazany domaga się rozłożenia na raty np. na okres sześciu miesięcy. Nie można jednak zapominać, że uiszczenie grzywny jest karą, a więc z istoty rzeczy stanowi uciążliwość, kłopot dla skazanego. Dlatego powoływanie się jedynie na normalne, codzienne trudności z reguły nie będzie wystarczające.

Jeśli sąd przychyli się do wniosku, należy pamiętać, aby raty regulować terminowo. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od niego niezależnych. Ponadto sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio nieznane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia.

Na marginesie należy dodać, że na analogicznych zasadach następuje rozkładanie na raty np. kosztów postępowania, którymi został obciążony skazany.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo karne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60