prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 87 (1232) z dnia 29.10.2015

Dział spadku nie może dotyczyć części nieruchomości

Do spadku po mamie weszła m.in. duża nieruchomość gruntowa. Składa się ona z kilku działek. Brat chce pilnie rozpocząć budowę domu. Czy możemy teraz w drodze umowy przeprowadzić zniesienie współwłasności, tak aby jedną z działek przekazać jednemu z braci-spadkobiercy, a wobec reszty działek utrzymać nadal stan współwłasności pozostałych spadkobierców (współwłaścicieli)?

Nie będzie to możliwe. Zniesienie współwłasności z uwagi na to, że nieruchomość wchodzi do masy spadkowej, odbywa się na podstawie przepisów o dziale spadku. Wspomniana czynność zniesienia współwłasności jest elementem takiego działu. Spadkobiercy mogą dokonać działu spadku umownie bądź na drodze postępowania sądowego. Jeżeli do spadku należy nieruchomość, umowa o dział powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Sądowy dział spadku powinien obejmować cały spadek. Jednakże z ważnych powodów może być ograniczony do części spadku. Natomiast umowny dział spadku może objąć cały spadek lub być ograniczony do jego części. Stanowi o tym art. 1038 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.).

W doktrynie i orzecznictwie dominuje stanowisko, w myśl którego częściowy dział spadku nie może polegać na tym, że dojdzie do wydzielenia tylko jednej bądź kilku działek z nieruchomości i pozostawienia w dalszym ciągu stanu współwłasności spadkobierców w odniesieniu do pozostałych działek tejże nieruchomości. Część podziału musi zawsze obejmować całość rzeczy/praw. Takie stanowisko wyraził również Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 30 września 2009 r., sygn. akt V CSK 63/09. Dział spadku w omawianej sprawie mógłby polegać przykładowo na przekazaniu każdemu ze spadkobierców wyłącznych praw do wyodrębnionych z nieruchomości działek i założeniu dla nich nowych ksiąg wieczystych (skoro jest kilka działek geodezyjnych objętych taką nieruchomością być może dopuszczalny będzie taki podział). W ten sposób zniknąłby stan współwłasności odziedziczonej nieruchomości i każdy spadkobierca otrzymałby na wyłączną własność działkę, ewentualnie stosowną spłatę pieniężną.

Dział umowny spadku wchodzi w grę wtedy, gdy wszyscy spadkobiercy są zgodni co do tej kwestii. Tryb sądowego działu jest jedyną możliwością w sytuacji, gdy spadkobiercy nie mogą dojść do porozumienia. Z trybu sądowego warto skorzystać nawet wtedy, gdy istnieje zgoda między spadkobiercami, o ile dotyczy to np. nieruchomości (opłata sądowa od wniosku ma stałą wysokość i będzie niższa niż taksa notarialna).

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo spadkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60