prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 62 (1416) z dnia 3.08.2017

Wymagalność roszczenia o zachowek

Po śmierci mamy odbyła się sprawa spadkowa, na którą rodzeństwo przyniosło testament mamy. Zgodnie z jego treścią spadek w równych częściach został przyznany mojej siostrze i bratu, ja natomiast nie zostałam w nim ujęta. Z tego co wiem, to przysługuje mi prawo do zachowku. Od pewnego czasu staram się taki zachowek uzyskać, jednak rodzeństwo twierdzi, że jeszcze nie ustaliło wartości spadku. Kiedy zachowek powinien mi zostać wypłacony?

Jeśli w testamencie nie doszło do wydziedziczenia, Czytelniczce przysługuje zachowek. Uprawnienie do zachowku przysługuje m.in. zstępnym spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy. Jeżeli uprawniony jest trwale niezdolny do pracy albo jest małoletni, wartość zachowku wynosi 2/3 wartości udziału spadkowego, który by mu przypadał przy dziedziczeniu ustawowym, w innych zaś wypadkach jest to 1/2 wartości tego udziału.

Z opisu sprawy wynika, że Czytelniczce przysługuje zachowek w wysokości 1/6 wartości spadku. Jeżeli uprawniony nie otrzymał należnego mu zachowku w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny, bądź w postaci powołania do spadku, czy w postaci zapisu, przysługuje mu przeciwko spadkobiercy roszczenie o zapłatę sumy pieniężnej potrzebnej do pokrycia zachowku albo do jego uzupełnienia.

Do rzadkości należy sytuacja, gdy spadkodawca w testamencie wskazuje termin, w którym spadkobiercy powinni zrealizować roszczenie o zachowek. Brak takiej informacji nie oznacza jednak, że mogą działać dowolnie. Uprawnienie do zachowku wynika bezpośrednio z przepisów i powinno się stosować do niego reguły określone w ustawie, które mają na celu ochronę uprawnionego do zachowku. Powyższe oznacza, że w zakresie wymagalności zachowku zastosowanie znajduje art. 455 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.). W myśl tego przepisu, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Właściwe określenie terminu wymagalności roszczenia o wypłatę zachowku ważne jest również z uwagi na przedawnienie. W myśl przepisów następuje ono w ciągu pięciu lat, licząc od ogłoszenia testamentu (art. 1007 § 1 K.c.). Niemniej w doktrynie przyjmuje się, że sformułowanie zawarte we wspomnianym przepisie powinno być tak odczytywane, aby wiodło do rozstrzygnięć uwzględniających słuszny interes uprawnionych do zachowku. Tym samym początek biegu przedawnienia roszczenia o zachowek liczony od chwili wymagalności tego roszczenia powinno się ustalać dla każdego przypadku osobno.

Warto pamiętać, że wniesienie pozwu z żądaniem zapłaty zachowku przerywa bieg przedawnienia roszczenia o zachowek, nawet jeżeli ostatecznie żądana kwota okaże się wyższa od sformułowanej w pozwie.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo spadkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60