prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 2 (1252) z dnia 7.01.2016

Wpis hipoteki przymusowej na podstawie nakazu zapłaty

Złożyłem do sądu pozew przeciwko mojemu dłużnikowi. Wydano nakaz zapłaty, od którego nie wniesiono odwołania. Mam numer księgi wieczystej prowadzonej dla mieszkania dłużnika i chciałbym uzyskać zabezpieczenie w postaci hipoteki przymusowej. Jak tego dokonać?

Wierzyciel, którego wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym, może na podstawie tego tytułu uzyskać hipotekę na wszystkich nieruchomościach dłużnika (hipoteka przymusowa). Stanowi o tym art. 109 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.). W przypadku Czytelnika takim tytułem będzie nakaz zapłaty zaopatrzony przez sąd w klauzulę wykonalności. W celu uzyskania wpisu hipoteki przymusowej należy wypełnić formularz wniosku wieczystoksięgowego. Dostępne są one na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, a wersje papierowe w danym sądzie.

We wniosku należy wskazać wysokość hipoteki przymusowej podlegającej wpisowi do księgi. Zgodnie z przepisami wierzyciel może żądać wpisu hipoteki przymusowej na sumę nie wyższą niż wynikająca z treści dokumentu stanowiącego podstawę jej wpisu do księgi wieczystej. Jeżeli z dokumentu tego nie wynika wysokość sumy hipoteki, suma ta nie może przewyższać więcej niż o połowę zabezpieczonej wierzytelności wraz z roszczeniami o świadczenia uboczne, określonymi w dokumencie stanowiącym podstawę wpisu hipoteki na dzień złożenia wniosku o taki wpis.


200 zł - opłata sądowa od wniosku o wpis hipoteki przymusowej.


Oznacza to, że w przypadku wyroków sądów czy nakazów zapłaty sumę hipoteki przymusowej określa sam wierzyciel, przy czym jej górną wysokość wyznaczają przepisy. Jest to obecnie 150% należności. W celu jej obliczenia należy dodać do sumy należności głównej odsetki należne na dzień wypełnienia wniosku, wszystkie inne określone w tytule wykonawczym koszty, a następnie powiększyć to o 50%. Jest to górna granica sumy hipoteki. Oczywiście ewentualna egzekucja przeciwko dłużnikowi, w tym z obciążonej hipoteką nieruchomości, powinna skutkować odzyskaniem wierzytelności w rzeczywistej wysokości na dzień spłaty. Przy czym w sytuacji gdy przed wszczęciem egzekucji dojdzie do sprzedaży nieruchomości z wpisaną hipoteką, to nowy właściciel będzie odpowiadał za dług tą nieruchomością do wysokości sumy hipoteki. Pozwala ona bowiem uzyskać zaspokojenie z danej nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami dłużnika, a ponadto zabezpiecza wierzytelność bez względu na to, kto stanie się właścicielem nieruchomości.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60