prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
Uwaga: Od 30 września br. nowe wykazy prac wzbronionych młodocianym 2 października 2023 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US za 2022 r. zeznań PIT-CFC i CIT-CFC. Zeznania te można sporządzić za pomocą DRUKI Gofin Uwaga: Do 30 września - przekazanie drugiej raty odpisów i zwiększeń na rachunek bankowy ZFŚS Uwaga: Do 30 września - obowiązek udzielenia urlopu zaległego
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1387) z dnia 24.04.2017

Będą zmiany dla pośredników w obrocie nieruchomościami

Od 2014 r. na mocy tzw. ustawy deregulacyjnej wykonywanie zawodu pośrednika w obrocie nieruchomościami możliwe jest praktycznie bez żadnych szczególnych wymagań. Przede wszystkim nie ma już konieczności uzyskiwania w tym zakresie stosownej licencji na wykonywanie tego zawodu. Stowarzyszenia reprezentujące pośredników nieruchomości od początku zwracały uwagę, że całkowite zniesienie wymogów dotyczących wykształcenia czy doświadczenia zawodowego spowoduje, że klienci pośredników nie będą mieć gwarancji jakości świadczonych przez nich usług.

Kto może zostać pośrednikiem?

Obecnie ustawa o gospodarce nieruchomościami stawia jedno wymaganie dla kandydatów na pośredników w obrocie nieruchomościami. Jest to konieczność obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami. Jeżeli pośrednik wykonuje czynności przy pomocy innych osób, działających pod jego nadzorem, podlega on również ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób.

Nowe definicje

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przygotowało propozycję nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. Zaproponowano wprowadzenie definicji pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami, których od 2013 r. w ustawie o gospodarce nieruchomościami nie ma, co powoduje niejasności w odniesieniu do tego, jakie czynności mogą wykonywać pośrednicy. W związku z wątpliwościami zgłaszanymi zarówno przez pośredników, jak i przez ich klientów postanowiono skatalogować wykonywane przez pośredników czynności. Zgodnie z projektowanymi przepisami pośrednik w obrocie nieruchomościami to przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Chodzi więc o to, by pośrednikiem w obrocie nieruchomościami była osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły, powtarzalny. Te wszystkie elementy składają się na definicję działalności gospodarczej. Zaproponowano, by uszczegółowić, że czynności z zakresu pośrednictwa wykonują przedsiębiorcy. Natomiast faktyczne czynności z zakresu pośrednictwa będą mogły wykonywać osoby fizyczne np. pracownicy takiego przedsiębiorcy. Projektodawcom chodzi o to, by ograniczyć możliwość zajmowania się pośrednictwem przez przypadkowe osoby. Zgodnie z nową definicją pośrednictwo w obrocie nieruchomościami ma polegać na odpłatnym wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

1) nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,

2) nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

3) najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,

4) innych niż określone w pkt 1-3, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lub ich części.

Co istotne, przepisy wprowadzają sankcję finansową (w wysokości 50.000 zł) za wykonywanie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami bez wymaganej przepisami formy. Zaproponowano też ustawową możliwość zawarcia umowy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami w formie nie tylko pisemnej, ale również w formie elektronicznej.

Umowa ubezpieczenia dołączana do umowy

Postanowiono również wprowadzić przepisy zobowiązujące pośrednika w obrocie nieruchomościami do dołączania do umowy pośrednictwa kopii dokumentu ubezpieczenia, aby strona umowy posiadała informację niezbędną w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności pośrednictwa. Kopia dokumentu ubezpieczenia ma stanowić załącznik do umowy, a pośrednik będzie miał obowiązek niezwłocznie informować klienta o wszelkich zmianach umowy ubezpieczenia lub o zawarciu nowej umowy, przekazując jej kopię. Jeżeli pośrednik nie przedstawi stronie umowy ubezpieczenia i nie zrobi tego pomimo wezwania przez klienta (ma na to 7 dni), klient będzie mógł wypowiedzieć umowę pośrednictwa ze skutkiem natychmiastowym.

Dostęp pośredników do rejestrów

Planuje się też powrót do przepisów obwiązujących od 2004 r. do 2013 r., które regulowały dostęp pośredników do rejestrów obejmujących nieruchomości i prawa do nieruchomości. Na mocy projektowanego art. 181a ustawy o gospodarce nieruchomościami pośrednik w obrocie nieruchomościami, wykonujący czynności w związku z zawartą umową pośrednictwa, ma prawo wglądu oraz pobierania niezbędnych odpisów, wypisów i zaświadczeń zawartych m.in. w:

 • księgach wieczystych,
   
 • katastrze nieruchomości,
   
 • ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
   
 • tabelach taksacyjnych i mapach taksacyjnych,
   
 • planach miejscowych, studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
   
 • rejestrach cen i wartości nieruchomości prowadzonych przez starostę,
   
 • ewidencji ludności w zakresie obowiązku meldunkowego,
   
 • świadectwie charakterystyki energetycznej.

Jak czytamy w uzasadnieniu do omawianych zmian: "Prawidłowe i rzetelne wykonywanie czynności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami wymaga dostępu do rejestrów lub dokumentów. Pośrednik powinien przedstawić klientowi pełną informację na temat oferowanej nieruchomości i nie może w tym zakresie usprawiedliwiać się brakiem dostępu do danych z różnych rejestrów (...). Zestawienie ww. rejestrów jest zasadne ze względu na wskazanie, jakie niezbędne rejestry i dokumenty powinien zweryfikować pośrednik w obrocie nieruchomościami w trakcie wykonywania czynności pośrednictwa".

Obecnie nowelizacja została skierowana przez Stały Komitet Rady Ministrów do Komisji Prawniczej. Planowo zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września br.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.)

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

wrzesień 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks Cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.