prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 45 (1399) z dnia 5.06.2017

Nazwisko sprzed ślubu w księdze wieczystej

Jestem właścicielką nieruchomości, którą muszę pilnie sprzedać. Działka została kupiona jeszcze przed ślubem. Obecnie mam zmienione nazwisko w związku z przyjęciem nazwiska męża. Czy inne nazwisko będzie stanowić przeszkodę w podpisaniu umowy sprzedaży? Czy mąż może się sprzeciwić podpisaniu przeze mnie tej umowy?

W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe - jest to tzw. rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych. Kupujący, a także notariusz sprawdzają czy osoba, która podaje się za sprzedawcę i właściciela, faktycznie nim jest. W sprawie Czytelniczki niezgodność dotyczy nie tyle osoby właściciela, co ujawnionych w księdze danych osobowych. Taka sytuacja oczywiście może wzbudzać wątpliwości u potencjalnych nabywców, jednak nie musi to blokować podpisania umowy sprzedaży.

Czytelniczka może wybrać jedno z dwóch rozwiązań - doprowadzić do uaktualnienia treści księgi wieczystej przed podpisaniem umowy sprzedaży albo dopełnić stosownych formalności u notariusza na etapie sporządzania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. To drugie rozwiązanie jest możliwe, gdyż zmiana nazwiska przez właściciela nieruchomości nie powoduje zmiany stanu prawnego nieruchomości. Uprawnionym do złożenia wniosku do sądu wieczystoksięgowego w celu zgłoszenia zmiany jest sam właściciel. Do takiego wniosku należy załączyć odpis skrócony aktu małżeństwa w oryginale wystawiony przez kierownika urzędu stanu cywilnego, przed którym zawarto małżeństwo. Wniosek o sprostowanie nazwiska podlega opłacie stałej w kwocie 60 zł.

Jeśli Czytelniczce zależy na czasie, może skorzystać z drugiego rozwiązania. Można bowiem załączyć odpis aktu małżeństwa do aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości (jeśli kupujący nieruchomość wyrazi na to zgodę). Taki odpis zostanie załączony przez notariusza do wypisu aktu notarialnego i wysłany do sądu celem wpisania do księgi nowego właściciela. Sąd mając wgląd do księgi oraz do dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska osoby sprzedającej nieruchomość ujawni od razu kupującego jako właściciela, bez prostowania nazwiska poprzedniego właściciela.

Odnośnie kwestii sprzeciwu męża Czytelniczki, to należy wyjaśnić, że formalnie nie może on zablokować planowanej sprzedaży. Skoro Czytelniczka nabyła działkę jeszcze przed ślubem, to stanowi ona składnik jej majątku osobistego, którym może samodzielnie rozporządzać (o ile oczywiście później nie przekazała tej działki do majątku wspólnego czy do majątku męża).

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60