prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 60 (1414) z dnia 27.07.2017

Z jaką chwilą wpis do księgi wieczystej staje się skuteczny?

Szukam oferty kupna gruntu. Przeglądałem już kilka ksiąg wieczystych. W niektórych przypadkach w księgach były wpisy o jakichś ostrzeżeniach, czy o tym, że złożono wniosek w sprawie wpisu np. dożywocia. Chcę kupić nieruchomość bez obciążeń od osoby, która jest prawnym właścicielem. Kiedy wpis do księgi wieczystej staje się skuteczny? Spotkałem się ze stanowiskiem, że może się zdarzyć, iż mimo braku wpisu w księdze wieczystej (na dzień zakupu) nowy nabywca może jednak nabyć nieruchomość "wadliwie", np. z obciążeniem.

Nabywcę nieruchomości chroni m.in. tzw. rękojmia publicznej wiary ksiąg wieczystych. Polega ona na tym, że w razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe. Rękojmię wiary publicznej ksiąg wieczystych wyłącza m.in. wzmianka o wniosku oraz ostrzeżenie dotyczące niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości.

Dla Czytelnika istotne jest, że nie można zasłaniać się nieznajomością wpisów w księdze wieczystej ani wniosków, o których uczyniono w niej wzmiankę. Wpis zamieszczony w księdze wieczystej nieruchomości ma tzw. moc wsteczną, tj. od chwili złożenia wniosku o dokonanie wpisu, a w wypadku wszczęcia postępowania z urzędu - od chwili wszczęcia tego postępowania. Stanowi o tym art. 29 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007). Mając na uwadze powyższe, nie można zasłaniać się nieznajomością nie tylko istniejącego w dziale IV księgi wpisu o obciążeniu nieruchomości hipoteką, ale także samej wzmianki, że taki wniosek o wpis został złożony (choć jeszcze wpisu nie ma).

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60