prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 69 (1423) z dnia 28.08.2017

Spłacona hipoteka nadal w księdze wieczystej

Moja nieruchomość obciążona jest wpisem hipotecznym. Jest to dla mnie problem, bo chciałbym grunt sprzedać. Podstawą ustanowienia hipoteki był kredyt zaciągnięty jeszcze przez mojego ojca. Kredyt był spłacony (jako spadkobierca ojca uregulowałem wszelkie zobowiązania). Czy mogę usunąć z księgi wieczystej wspomniany wpis?

Wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej hipoteką pociąga za sobą wygaśnięcie hipoteki, chyba że z danego stosunku prawnego mogą powstać w przyszłości kolejne wierzytelności podlegające zabezpieczeniu. W razie wygaśnięcia hipoteki wierzyciel obowiązany jest dokonać wszelkich czynności umożliwiających wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej. Stanowi o tym art. 100 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007). Zasadniczo wykreślanie hipoteki następuje na wniosek właściciela. Do takiego wniosku powinien on dołączyć dokument wystawiony przez byłego wierzyciela, w którym oświadcza, że zobowiązanie zabezpieczone hipotecznie zostało spłacone i że wyraża on zgodę na wykreślenie hipoteki.

Niejednokrotnie zdarza się, że takiego oświadczenia wierzyciel nie wystawia bądź zdobycie takiego dokumentu jest po prostu bardzo utrudnione (zwłaszcza jeśli minęło wiele lat od uregulowania zobowiązania). W takim przypadku właściciel nieruchomości również może doprowadzić do uporządkowania księgi wieczystej i wykreślenia hipoteki, jednak nie w trybie wniosku (do którego jak wspomniano potrzeba zgody wierzyciela). Wówczas wymaga się wytoczenia przeciwko byłemu wierzycielowi (wierzycielowi hipotecznemu) powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej ze stanem rzeczywistym przed tym samym sądem, tyle że w jego wydziale cywilnym.

Taki tryb "wykreślania" hipoteki jest zgodny ze stanowiskiem zarówno doktryny, jak i sądów. W orzecznictwie wskazuje się wprost, że po wygaśnięciu wierzytelności zabezpieczonej hipoteką i odmowie dokonania przez wierzyciela czynności umożliwiającej wykreślenie hipoteki, dłużnik może domagać się wykreślenia wpisu w drodze powództwa o usunięcie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym. Zawsze należy w pierwszej kolejności starać się uzyskać dokument od wierzyciela hipotecznego, natomiast dopiero jeśli okaże się to nieskuteczne, wnieść stosowny pozew.


Regułą jest, że wykreślenie hipoteki następuje na wniosek właściciela, za zgodą wierzyciela hipotecznego.


Pozew należy wnieść do sądu właściwego ze względu na położenie nieruchomości. Właściwym w tej sprawie będzie sąd rejonowy. Pozew podlega opłacie sądowej w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, jednak nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 tys. zł.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60