prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Ujawnienie roszczenia w księdze wieczystej a sprzedaż nieruchomości

Podpisałem przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości. Umowa sporządzona była w formie aktu notarialnego. Dodatkowo moje roszczenie wynikające z tej umowy zostało wpisane do księgi wieczystej. Chciałem mieć pewność, że ta konkretna nieruchomość będzie mi sprzedana. W międzyczasie okazało się, że druga strona podarowała nieruchomość komuś z rodziny. Czy darowizna była ważna? Jeżeli tak, to po co był dokonywany wpis roszczenia do księgi wieczystej?

Sprawę należy rozpatrywać na dwóch płaszczyznach - dopuszczalności rozporządzenia w takiej sytuacji rzeczą oraz konsekwencji prawnych wynikających z faktu zaciągnięcia w umowie przedwstępnej określonego zobowiązania i ujawnienia roszczenia w księdze wieczystej. Wpis roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości nie powoduje, że ewentualna darowizna czy sprzedaż dokonana z pominięciem uprawnionego (w tym przypadku Czytelnika) będzie nieważna. Jest wręcz przeciwnie, wpisy w dziale III czy IV księgi wieczystej, w postaci omawianych roszczeń, w formie ostrzeżenia o wszczęciu egzekucji z nieruchomości czy hipoteki, nie wyłączają właścicielowi prawa rozporządzania daną nieruchomością.

Odnośnie prawa właściciela do zbycia rzeczy przewiduje się, że nie można przez czynność prawną wyłączyć ani ograniczyć uprawnienia do przeniesienia, obciążenia, zmiany lub zniesienia prawa, jeżeli według ustawy prawo to jest zbywalne. Nie wyłącza to dopuszczalności zobowiązania, że uprawniony nie dokona oznaczonych rozporządzeń prawem. Wskazuje tak art. 57 Kodeksu cywilnego. Innymi słowy, określone zbycie może nastąpić (i będzie prawnie skuteczne), ale jednocześnie może istnieć zobowiązanie, które uprawnionemu da określone środki do prawnego dochodzenia swoich praw. Naruszenie takiego zobowiązania będzie wiązało się jedynie z odpowiedzialnością odszkodowawczą lub karą umowną, jeśli została przewidziana.

Fakt ujawnienia omawianego roszczenia w księdze wieczystej nie stanowi zatem przeszkody do przeniesienia jej własności na inną osobę, która jednak nabywa ją z ograniczeniem wynikającym z treści wpisanego i skutecznego względem niej roszczenia. Przez ujawnienie w księdze wieczystej prawo osobiste lub roszczenie uzyskuje skuteczność względem praw nabytych przez czynność prawną po jego ujawnieniu, z wyjątkiem służebności drogi koniecznej, służebności przesyłu albo służebności ustanowionej w związku z przekroczeniem granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia. Określa tak art. 17 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz. 1007).

Oznacza to, że osoba uprawniona (Czytelnik) będzie mogła realizować swoje roszczenie wobec nabywcy - nowego właściciela, (w tym przypadku obdarowanego).

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60