prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (1204) z dnia 23.07.2015

Zmiana właściciela nieruchomości i wpis do księgi wieczystej

Kilka dni temu otrzymałem wezwanie z sądu, w którym nakazuje mi się złożenie wniosku o wpis właściciela nieruchomości od księgi wieczystej pod groźbą grzywny. Rok temu zakończyła się w sądzie sprawa spadkowa, na mocy której odziedziczyłem w całości spadek po ojcu, w tym nieruchomość. Czy to nie sąd powinien powiadomić inny wydział - ksiąg wieczystych - o nowym właścicielu, podobnie jak czyni to notariusz po zakupie nieruchomości?

NIE. Taki obowiązek spoczywa na spadkobiercy, nowym właścicielu nieruchomości. Prawdą jest, że przykładowo w sytuacji nabycia własności w drodze kupna na mocy aktu notarialnego o zmianie właściciela informuje rejent. Wysyła on do sądu wieczystoksięgowego stosowną informację pobierając jednocześnie opłatę sądową od strony umowy. Jednocześnie w umowie zakupu, oprócz zapisów związanych z samą transakcją, zamieszcza się te, które dotyczą obowiązku wykonania przez notariusza wspomnianego zgłoszenia.

Każdy właściciel ma obowiązek zadbać o to, by jego prawo było zawsze ujawnione w księdze wieczystej w prawidłowy sposób. Uaktualnienia treści księgi wieczystej winny być podejmowane niezwłocznie po uzyskaniu tytułu własności nieruchomości. Stanowi o tym art. 35 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.). Istotą prowadzenia ksiąg wieczystych jest ustalenie stanu prawnego nieruchomości i zapewnienie bezpieczeństwa obrotu. Z tego powodu dążyć należy zawsze do sytuacji, aby treść księgi wieczystej odpowiadała rzeczywistemu stanowi prawnemu nieruchomości. Jest to istotne również dlatego, że jeśli osoba trzecia doznała szkody na skutek nieujawnienia prawa własności w księdze wieczystej, właściciel ponosi odpowiedzialność za szkodę powstałą na skutek niewykonania obowiązku bądź na skutek opieszałości w jego wykonaniu.


Opłata sądowa za wpis w księdze wieczystej nowego właściciela nieruchomości wynosi 200 zł.


W myśl przepisów, sądy, organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta. W razie otrzymania zawiadomienia sąd wieczystoksięgowy z urzędu dokonuje wpisu ostrzeżenia, że stan prawny nieruchomości ujawniony w księdze wieczystej stał się niezgodny z rzeczywistym stanem prawnym. Zawiadomienie o wpisie ostrzeżenia zawiera pouczenie o obowiązku złożenia wniosku o ujawnienie prawa własności w terminie miesiąca od daty doręczenia zawiadomienia. Co istotne, sąd może wymierzyć opieszałemu właścicielowi grzywnę w wysokości od 500 zł do 10 tys. zł w celu spowodowania ujawnienia prawa własności.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60