prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015

Poprawne uzasadnienie pozwu rozwodowego

Zamierzam wnieść sprawę o rozwód. Nie stać mnie na pomoc prawnika. Przykładowy wzór pozwu ściągnęłam z internetu. Niestety, uzasadnienie, które się w nim znajduje, nie odpowiada mojej sytuacji. Co powinnam zamieścić w pozwie, tak, aby sąd go nie odrzucił?

Pozew o rozwód, jak każdy pozew, musi przede wszystkim spełniać wymogi stawiane pismom procesowym. Przede wszystkim musi prawidłowo określać strony - powoda oraz pozwanego wraz z podaniem adresu zamieszkania. Należy go zaadresować do właściwego sądu okręgowego, musi być opatrzony datą oraz podpisany przez powoda. Pamiętać trzeba też o właściwym opłaceniu pozwu - opłata sądowa jest stała i wynosi 600 zł. Uzasadnienie pozwu jest również jednym z elementów formalnych. Brak uzasadnienia czy uzasadnienie niepełne mogą skutkować odrzuceniem pozwu.


Każde twierdzenie zamieszczone w pozwie powinno być udowodnione przy pomocy dokumentów, zeznań świadków czy też innych środków dowodowych.


Z treści uzasadnienia musi wynikać, że w danej sprawie wystąpiły przesłanki umożliwiające rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, tj. że w małżeństwie doszło do zupełnego (całkowitego) i trwałego rozpadu wszelkich więzi łączących małżonków (art. 56 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego). Ponadto rozwód nie może być orzeczony, jeśli wystąpi chociaż jedna z przeszkód rozwodowych. Przykładowo, sąd nie orzeknie rozwodu, jeśli w jego wyniku miałoby ucierpieć dobro wspólnego małoletniego dziecka małżonków. Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci, w uzasadnieniu pozwu trzeba przytoczyć argumenty odnoszące się do tego aspektu sprawy.

Powód musi wykazać, że w małżeństwie doszło do długotrwałego rozpadu więzi, że między małżonkami nie ma już uczuć, że zaprzestano wspólnego zamieszkiwania (albo że prowadzą zupełnie odrębne życia, mimo faktycznego przebywania w tym samym lokalu). Z uzasadnienia musi wynikać, że brak wspomnianych więzi między małżonkami nie jest spowodowany jedynie przejściowymi trudnościami, które dotykają każde małżeństwo. Rozpad tych więzi musi mieć charakter trwały, nieodwracalny.

W każdym pozwie sąd określa wysokość alimentów na wspólne małoletnie dziecko stron oraz sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad tym dzieckiem przez każdego z małżonków. Jeśli więc matka dziecka będzie domagać się przyznania opieki nad dzieckiem oraz alimentów w określonej wysokości, musi załączyć jako dowód zaświadczenie o osiąganych przez siebie zarobkach czy o uzasadnionych potrzebach dziecka.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60