prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 21 (1271) z dnia 14.03.2016

Rozwód nie zawsze wymaga orzekania o winie

Planuję złożyć pozew o rozwód. Moje relacje z mężem od wielu lat nie są najlepsze. Obecnie mieszkamy w dwóch różnych lokalach. Czy istnieje możliwość rozwiązania małżeństwa bez dochodzenia, który z małżonków jest winny rozpadu związku?

Taka możliwość istnieje, jednak nie zależy wyłącznie od woli Czytelniczki.

Regułą jest, że w każdej sprawie rozwodowej sąd musi rozstrzygnąć, czy i który z małżonków jest winny rozpadowi małżeństwa. Stanowi o tym art. 57 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082). Jednakże bez winy rozwód może zostać orzeczony, jeśli takie zgodne żądanie złożą małżonkowie. Jeśli dojdzie już do orzeczenia rozwodu bez rozstrzygania kwestii winy, nastąpią skutki takie, jakby żaden z małżonków nie ponosił winy. Skutki te odnosić się będą przede wszystkim do obciążenia stron kosztami postępowania rozwodowego oraz określenia przesłanek zasądzenia alimentów na byłego małżonka (gdyby któryś z nich takie roszczenie przedstawiał - na etapie sprawy rozwodowej bądź w przyszłości). Zaniechanie rozstrzygania winy w postępowaniu rozwodowym ma niewątpliwie pewne zalety - rozpatrywanie sprawy jest znacznie krótsze niż wtedy, gdy strony obwiniają się nawzajem za to, co stało się w ich związku.

Zgoda na rozwód bez orzekania o winie nie sprowadza się jedynie do jednokrotnego oświadczenia małżonka. Należy rozumieć ją jako pewien stan woli, który może zostać zmieniony w określonym czasie. Może do tego dojść, o ile postępowanie rozwodowe jeszcze trwa. Jest to możliwe także po wydaniu wyroku przez sąd pierwszej instancji, tak długo, jak orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne. Odwołanie (apelację) wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem. Z kolei uzasadnienie wyroku sporządza się zasadniczo na wniosek (żądanie) strony zgłoszony w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji wyroku. W sprawie o rozwód strona może odwołać w apelacji zgodę na zaniechanie orzekania o winie rozkładu pożycia, wyrażoną przed sądem pierwszej instancji (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt III CZP 87/06).

Zgodne żądanie małżonków na rozwód bez orzekania o winie nie oznacza również, że muszą oni wspólnie sporządzić jakiś dokument czy tym bardziej podpisać razem pozew rozwodowy. Niemniej jednak zdarza się, że dla wyraźnego zaakcentowania swojej woli małżonkowie decydują się na wspólne złożenie podpisów pod treścią pozwu.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60