prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 34 (1284) z dnia 28.04.2016

Nadzór nad opiekunem prawnym

Mój siostrzeniec został powołany na opiekuna prawnego swojej babci. Moim zdaniem zaczął jednak dopuszczać się pewnych nadużyć, głównie w zarządzaniu majątkiem babci, który jest niemały. Czy taki opiekun osoby ubezwłasnowolnionej podlega jakiejś kontroli? Jeśli tak, to na czym ona polega i kto ją wykonuje?

Opiekun prawny osoby ubezwłasnowolnionej podlega nadzorowi ze strony sądu. Zadaniem opiekuna jest sprawowanie pieczy nad osobą oraz majątkiem ubezwłasnowolnionego. W myśl ogólnej zasady, we wszelkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku ubezwłasnowolnionego, opiekun powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego. Wynika to z art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Czynności polegające przykładowo na obciążeniu nieruchomości należącej do ubezwłasnowolnionego czy sprzedaży istotnych składników jego majątku należą niewątpliwie do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu. Dlatego do ich dokonania potrzebna jest uprzednia zgoda sądu opiekuńczego.

Opiekun nie może reprezentować osoby znajdującej się pod jego opieką m.in. przy czynnościach prawnych pomiędzy taką osobą a nim samym. Dotyczy to nie tylko umów, ale również działań podejmowanych w sądzie, a więc reprezentowania ubezwłasnowolnionego w tego rodzaju sprawach. Zakaz ten służy eliminowaniu ryzyka nadużyć, do jakich mogłoby dochodzić w sytuacji, gdy jedną stroną umowy jest opiekun działający we własnym imieniu, a drugą - opiekun działający w imieniu osoby ubezwłasnowolnionej, znajdującej się pod jego opieką.

Sąd opiekuńczy wykonuje nadzór nad sprawowaniem opieki, zaznajamiając się bieżąco z działalnością opiekuna oraz udzielając mu wskazówek i poleceń. Może żądać od opiekuna wyjaśnień we wszelkich sprawach należących do zakresu opieki oraz przedstawienia dokumentów związanych z jej sprawowaniem. Opiekun obowiązany jest, w terminach oznaczonych przez sąd opiekuńczy, nie rzadziej niż co roku, składać temu sądowi sprawozdania dotyczące osoby pozostającego pod opieką oraz rachunki z zarządu jego majątkiem. Sąd bada sprawozdania i rachunki opiekuna pod względem rzeczowym i rachunkowym, zarządza w razie potrzeby ich sprostowanie i uzupełnienie oraz orzeka, czy i w jakim zakresie rachunki zatwierdza.

Jeśli Czytelnik będzie posiadał uzasadnione podejrzenia, że faktycznie siostrzeniec dopuszcza się nieprawidłowości przy wykonywaniu powierzonych mu zadań, może o tym powiadomić sąd, który będzie mógł również z urzędu podjąć określone działania wobec opiekuna.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60