prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016

Zaległe alimenty dla dziecka

Zostałem pozwany o alimenty. Była żona, która zastępuje moje dziecko przed sądem, domaga się zapłaty alimentów na przyszłość oraz zaległych za ostatnie 3 lata. Jednocześnie wykazuje tylko, jakie są bieżące potrzeby dziecka. Czy odnośnie tych zaległych alimentów nie powinna udowodnić, jak to wyglądało wówczas i w jakim zakresie jego potrzeby nie były wówczas zaspokojone?

W myśl art. 137 § 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) sąd może zasądzić alimenty za okres przed wniesieniem powództwa, tylko jeśli w tym czasie potrzeby uprawnionego pozostawały niezaspokojone.

Regulacja ta ma związek z zasadą przedawnienia roszczeń majątkowych, która dotyczy także roszczeń alimentacyjnych. Termin przedawnienia w tym przypadku określa art. 137 § 1 K.r.o. wskazując na 3 lata. Należy przy tym zwrócić uwagę, że przedawnieniu w tym terminie ulega tylko roszczenie o świadczenia alimentacyjne, a nie samo prawo do alimentów, które wygasa w odniesieniu do dziecka z chwilą osiągnięcia przez nie samodzielności (art. 133 § 1 K.r.o.). Ponadto bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu co do roszczeń, które przysługują dzieciom przeciwko rodzicom przez cały czas trwania władzy rodzicielskiej. Wynika to z art. 121 pkt 1 Kodeksu cywilnego.

Oznacza to, że przedawnienie biegnie tylko wówczas, gdy władza rodzicielska nie przysługuje obojgu rodzicom (w wyniku jej zawieszenia, pozbawienia lub osiągnięcia przez dziecko pełnoletności), a także wtedy, gdy władza ta nie przysługuje temu z nich, od którego dziecko dochodzi alimentów.


Przyznanie alimentów za okres zaległy wymaga wykazania, że potrzeby dziecka nie były w tym czasie zaspokojone.


W związku z tym niedochodzone we właściwym czasie roszczenie alimentacyjne wygasa. Natura prawna alimentów polega bowiem na dostarczaniu uprawnionemu środków utrzymania na bieżąco, a żądanie dotyczące czasu minionego może być uwzględnione tylko w wyjątkowych sytuacjach, gdy ma na względzie niezaspokojone potrzeby uprawnionego lub wykonanie zobowiązań zaciągniętych przez niego względem osoby trzeciej, np. zapłata zaległego czynszu najmu mieszkania, zwrot pożyczki zaciągniętej na zakup środków żywności czy na leczenie (por. uchwała 7 Sędziów Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1949 r., sygn. akt C 389/49). Obowiązek wykazania tych okoliczności ciąży na stronie powodowej.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60