prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 74 (1324) z dnia 15.09.2016

Rozpoczęcie edukacji po porzuceniu pracy

Mój syn od blisko dwóch lat utrzymywał się samodzielnie. Teraz poinformował mnie, że chce podjąć naukę na studiach (ma wykształcenie średnie, ukończył 21. rok życia). Z tego powodu musi znacznie ograniczyć pracę zawodową, a być może całkowicie z niej zrezygnować na kilka lat. Czy ma prawo domagać się ode mnie alimentów?

Tak, choć niewątpliwie inaczej wygląda sprawa alimentowania dziecka, które ma 16 lat, a inaczej tego, które jest znacznie starsze.

Rodzice mają prawny obowiązek dostarczania dziecku środków utrzymania tak długo, jak nie może się ono samodzielnie utrzymać. Nie dotyczy to jedynie przypadku, gdy dziecko posiada własny majątek (np. odziedziczony po dziadku), a dochody z tego majątku wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Alimentowanie nie kończy się zatem z chwilą osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Stanowi o tym art. 133 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.).

Przepisy nie zwalniają rodzica z obowiązku alimentacji wobec dziecka tylko z tego powodu, że dziecko osiągnęło pełnoletność, czy też że zaczęło wcześniej pracę, którą później porzuciło na rzecz nauki. W doktrynie jednoznacznie wskazuje się, iż nauka powinna być dla dziecka priorytetem i że rodzic powinien umożliwić dziecku uzyskanie najlepszej edukacji, jaka w danych warunkach jest możliwa. Rodzic będzie musiał nadal płacić alimenty, stosownie do swoich obiektywnych możliwości zarobkowych i majątkowych, a także usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Obowiązek ten będzie ciążył niezależnie od trybu nauki dziecka (dzienny, wieczorowy, zaoczny itp.). Tryb ten może mieć znaczenie o tyle, że w kolejnych latach nauki można oczekiwać, iż dziecko w jakimś zakresie podejmie choćby dorywczą pracę, zwłaszcza jeśli już wcześniej było aktywne zawodowo. Jednak nawet to nie będzie przesądzać jeszcze o wygaśnięciu obowiązku płacenia alimentów przez rodziców. Mogłoby natomiast wpłynąć na ich obniżenie.

Nadmienić należy, że nauka dziecka powinna być skuteczna, tj. dziecko powinno kończyć semestry nauki z wynikiem pozytywnym (nie będą zatem uwzględniane sytuacje, gdy dziecko uczy się jedynie pozornie).

W wyjątkowych sytuacjach rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeśli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.

Każda sprawa jest analizowana indywidualnie i o tym, czy alimenty będą należne (i w jakiej wysokości) decydują wszystkie okoliczności sprawy.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60