prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 82 (1332) z dnia 13.10.2016

Odszkodowanie jako składnik majątku we wspólności ustawowej

W sądzie toczy się z mojego powództwa sprawa o wypłacenie odszkodowania w związku z wypadkiem komunikacyjnym. Domagam się również zadośćuczynienia za krzywdę, cierpienie, którego doznałam w związku z tym zdarzeniem. Jestem w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój wspólności ustawowej. Moje relacje z mężem nie są najlepsze, od miesiąca nie mieszkamy już razem. Czy odszkodowanie i zadośćuczynienie, które otrzymam, będzie moim majątkiem, czy majątkiem wspólnym?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na to, że nie każde świadczenie, które nazywane jest odszkodowaniem, ma taki prawny charakter. Ponadto różna może być przyczyna przyznania odszkodowania i tym samym jego przynależność do określonego majątku.

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Taka jest zatem reguła. Natomiast przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Przedmioty należące do majątku osobistego określa art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). Co ważne, ma on charakter zamknięty, co oznacza, że jeśli dana rzecz (prawo) nie jest wskazana we wspomnianym katalogu, należeć będzie do majątku wspólnego małżonków.

Do majątku osobistego każdego z małżonków należą m.in. przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (art. 33 pkt 6 K.r.o.). Nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość. Wynika to z faktu, iż taka renta zastępuje bądź uzupełnia wynagrodzenie, które małżonek otrzymywał przed zdarzeniem (np. wypadkiem), a pobrane wynagrodzenia za pracę i inne dochody z działalności zarobkowej małżonków zasilają zawsze majątek wspólny.

Wspomniane w pytaniu zadośćuczynienie za cierpienie, poczucie krzywdy, niewątpliwie zasili majątek osobisty Czytelniczki. Natomiast jeśli odszkodowanie, którego dochodzi Czytelniczka, dotyczy np. uszkodzenia pojazdu, wówczas powiększy ono majątek wspólny.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60