prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 79 (1433) z dnia 2.10.2017

Uchylenie oświadczenia w sprawie uznania ojcostwa

Kilka miesięcy przed urodzeniem dziecka złożyłem oświadczenie w sprawie uznania ojcostwa. Po urodzeniu dziecka okazało się, że nie mogę być biologicznym ojcem dziecka. W związku z tym chciałbym anulować wspomniane oświadczenie. Czy jest to możliwe? Tworzyłem nieformalny związek z matką dziecka, ale w tej sytuacji chcę, aby wychowaniem i utrzymaniem dziecka zajął się jego biologiczny ojciec.

W obecnym stanie prawnym można, przy spełnieniu określonych warunków, doprowadzić do uchylenia uznania ojcostwa. W myśl przepisów, mężczyzna, który uznał ojcostwo, może wytoczyć powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania. Może to zrobić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi. W razie uznania ojcostwa przed urodzeniem się dziecka już poczętego bieg tego terminu nie może rozpocząć się przed urodzeniem się dziecka. Mówi o tym art. 78 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2017 r. poz. 682).

Jeden z ważniejszych wymogów formalnych to dotrzymanie terminu na wniesienie powództwa. Z oczywistych względów bieg terminu do kwestionowania skuteczności złożonego oświadczenia o uznaniu ojcostwa nie może rozpocząć się wcześniej niż w dniu złożenia przez mężczyznę oświadczenia o uznaniu swojego ojcostwa. Relatywnie krótki czas na wniesienie stosownego pozwu wynika z tego, że przepisy muszą mieć charakter kompromisowy - z jednej strony zapewnić ochronę podmiotom najsłabszym, tj. dzieciom, w zakresie stabilności stanu cywilnego, z drugiej natomiast strony konieczne jest dbanie o to, by relacje prawno-rodzinne odpowiadały tym rzeczywistym (realizacja zasady tzw. prawdy genetycznej). W tym duchu wypowiadają się sądy i wskazują, że funkcja ochrony dziecka na tle powołanego przepisu nie jest realizowana na płaszczyźnie przesłanek warunkujących możliwość wytoczenia przez mężczyznę (który nie jest ojcem dziecka) powództwa, lecz w drodze dużego ograniczenia czasowego, w którym to uprawnienie przysługuje.

Mężczyzna, który uznał ojcostwo, wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje - przeciwko dziecku.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno ograniczenie - po śmierci dziecka ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa nie jest dopuszczalne. Jeżeli jednak uznanie ojcostwa nastąpiło po śmierci dziecka (bo formalnie jest to możliwe), wówczas powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania powinno być wytoczone nie później niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletność.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60