prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 59 (891) z dnia 23.07.2012

Jak uzasadniać pozew o podwyższenie alimentów?

Od kilku lat ojciec mojego dziecka płaci alimenty w niezmiennej wysokości. Koszty życia rosną, dziecko poszło do szkoły, postanowiłam więc wystąpić o podniesienie alimentów. Czym uzasadnić pozew do sądu, aby sąd wydał korzystny dla mojego dziecka wyrok? Jak taki pozew powinien wyglądać?

Wysokość świadczeń alimentacyjnych zależy zawsze od zestawienia dwóch czynników - usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. Zobowiązanie do płacenia alimentów ma charakter ciągły - wysokość rat alimentacyjnych ustala się w danym momencie czasowym i obowiązek ten wykonywany jest w tym kształcie przez wiele miesięcy, a nawet lat. Oczywistym jest, że w tym czasie dojdzie do zmiany wspomnianych okoliczności - albo potrzeby uprawnionego się zwiększą bądź zmniejszą, albo zmieni się sytuacja zobowiązanego. Dlatego przepis stanowi, że w razie zmiany tych stosunków (relacji) można dochodzić zmiany wysokości alimentów (zmiany orzeczenia bądź umowy, która reguluje te kwestie). Wynika to z art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2012 r. poz. 788).

Kluczowe jest więc dokładne uzasadnienie pozwu oraz przedłożenie dowodów na poparcie przytaczanych argumentów. Strona która czegoś dochodzi i coś twierdzi - że np. potrzeby dziecka się zwiększyły w związku z rozpoczęciem nauki, koniecznością remontu pokoju dziecka, potrzebą łożenia na rehabilitację po chorobie - musi te fakty udowodnić. Jeśli tego nie zrobi, musi liczyć się z tym, że sąd nie przychyli się do jej żądania. W przypadku żądania podwyższenia alimentów na dziecko kluczowe są właśnie różnego rodzaju dokumenty, oświadczenia, z których wynika, że koszty utrzymania dziecka wzrastają. W pozwie należy przedstawić stosowne zestawienie kosztów miesięcznego utrzymania dziecka z wyszczególnieniem wydatków najważniejszych, a zwłaszcza tych które uzasadniają zwiększenie rat alimentacyjnych od zobowiązanego. Jeśli dziecko zaczęło uczęszczać na naukę języka obcego, trzeba załączyć umowę ze szkołą językową bądź przedstawić dowody płatności za lekcje itp.

Pamiętać trzeba również o tym, że nie każde wydatki na dziecko muszą być "usprawiedliwione" w rozumieniu powyższego przepisu. Rodzic może chcieć przeznaczyć na wychowanie czy hobby dziecka nawet bardzo wielkie kwoty (nikt tego nie może mu zabronić), co nie oznacza jednak, że sąd wszystkie z tych potrzeb, wydatków uwzględni przy zasądzaniu alimentów od drugiego rodzica. Ponadto może zdarzyć się i tak, że z obiektywnych powodów zobowiązany nie będzie w stanie łożyć większych alimentów na dziecko, mimo że faktycznie potrzeby dziecka są usprawiedliwione i zostały w procesie "udowodnione". Wówczas w takiej sprawie sąd może uwzględnić powództwo w części (np. zasądzić podwyżkę z 300 zł nie do 800 zł, ale do 600 zł). Wówczas można będzie dochodzić pozostałej kwoty alimentów od osób dalej zobowiązanych do alimentacji dziecka (np. od dziadków dziecka).

Przykładowy wzór pozwu w sprawie podwyższenia alimentów
  Łódź, 11 lipca 2012 r.
Sąd Rejonowy w Łodzi

Powódka:
Dominika Nowakowska
zam. w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 2/3
reprezentowana przez: Annę Nowakowską
zam. w Łodzi, przy ul. Sienkiewicza 2/3

Pozwany:
Tomasz Nowakowski
zam. w Gdyni, przy ul. Dąbrowskiego 11/2

Wartość przedmiotu sporu: 6.000 zł

 

POZEW O PODWYŻSZENIE ALIMENTÓW

Niniejszym wnoszę o:

1) podwyższenie alimentów zasądzonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 13.05.2010 r., w sprawie o sygn. akt VI C 4257/10, od pozwanego Tomasza Nowakowskiego na rzecz powódki Dominiki Nowakowskiej, reprezentowanej przez matkę Annę Nowakowską, z kwoty 300 zł do kwoty 800 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki powódki, do dnia 10. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat;

2) zasądzenie od pozwanego na rzecz powódki kosztów postępowania według norm przepisanych.

Uzasadnienie

Wyrokiem rozwodowym z dnia 13.05.2010 r. wydanym przez Sąd Okręgowy w Łodzi, w sprawie o sygnaturze akt VI C 4257/10, pozwany został zobowiązany do łożenia na rzecz małoletniej powódki - Dominiki Nowakowskiej alimentów w wysokości 300 zł miesięcznie, płatnych z góry do rąk matki powódki, do dnia 10. każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w zapłacie którejkolwiek z rat.


dowód: wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi.


Od chwili zasądzenia alimentów w wyżej wskazanej kwocie minęło ponad 2 lata. Przez ten okres nie żądano od pozwanego większych alimentów. Natomiast w życiu powódki zaszło wiele zmian, które wynikają przede wszystkim z rozpoczęcia nauki w szkole. Powódka została również zapisana na pływalnię, w związku z koniecznością rehabilitacji (skrzywienie kręgosłupa). Konieczne również było wyremontowanie pokoju powódki i zakup mebli (biurka, regału na książki). Potrzeby finansowe powódki znacznie wzrosły. Dużą część wydatków ponosi reprezentująca powódkę matka Anna Nowakowska.


dowód:

 • zestawienie i dokumentacja wydatków na potrzeby powódki związane z nauką i innymi zajęciami,
   
 • miesięczne zestawienie wydatków "na życie" na powódkę w okresie styczeń-lipiec 2012 r.,
   
 • dokumentacja medyczna z zaleceniem rehabilitacji na basenie.


Ponadto z informacji uzyskanych przez matkę powódki, w okresie od zasądzenia alimentów do dnia złożenia niniejszego pozwu, dochód pozwanego wzrósł, co związane jest ze zmianą pracy, a także rozpoczęciem przez niego działalności gospodarczej. Natomiast matka powódki pracuje na umowę o pracę i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w kwocie 1.550 zł netto.


Wobec powyższego wnoszę jak we wstępie.

                                  Anna Nowakowska
                                         powódka

Załączniki:

 1. wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi,
   
 2. zestawienie i dokumentacja wydatków na potrzeby powódki związane z nauką i innymi zajęciami,
   
 3. miesięczne zestawienie wydatków "na życie" na powódkę w okresie styczeń-lipiec 2012 r.,
   
 4. dokumentacja medyczna z zaleceniem rehabilitacji na basenie,
   
 5. zaświadczenie o zarobkach matki powódki.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60