prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 11 (1261) z dnia 8.02.2016

Obowiązek oznaczenia nieruchomości

Dwa lata temu kupiłem działkę budowlaną. Niedawno zakończyłem budowę domu. Straż gminna pouczyła mnie, że nie spełniłem obowiązku oznaczenia nieruchomości. Kiedy dokładnie powstaje ten obowiązek?

Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek oznaczenia nieruchomości. Polega to na umieszczeniu w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) wydaje rozstrzygnięcie w przedmiocie przyznania właścicielowi działki numeru porządkowego. Następuje to po złożeniu przez zainteresowanego stosownego wniosku. Analiza przepisów dotyczących nadawania numerów porządkowych nieruchomościom wskazuje, iż następuje to w formie czynności materialno-technicznej także wtedy, gdy jest to czynność odmowna (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 13 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Go 760/10).

Oznaczenia nieruchomości należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o ustaleniu numeru. Na tabliczce, oprócz numeru porządkowego, zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości. Stanowi o tym art. 47a i art. 47b Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 520 ze zm.). Organy samorządu mogą w drodze uchwały wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce innych informacji, np. nazwy dzielnicy czy osiedla. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Przepis nie wyjaśnia jak rozumieć pojęcie "w głębi" - przyjąć należy, że chodzi o taką sytuację, gdy oznaczenie na budynku znajduje się na tyle daleko, że przeciętny obserwator może mieć trudności z jego odczytaniem. W takiej sytuacji na posesji znajdować się powinny dwie tabliczki oznaczeniowe. Brak choćby jednej z nich uznany będzie za nienależyte wykonanie obowiązku.

Z punktu widzenia właściciela nieruchomości istotne jest także dbanie o stan tabliczki, tak aby cały czas była czytelna i widoczna. Okresowo należy ją czyścić oraz dbać o to, by nie była zasłaniana np. przez otaczającą roślinność. Oznaczenie posesji powinno być też oświetlone, tak aby również po zapadnięciu zmroku można było w łatwy sposób odszukać nieruchomość.

Osoba, która nie dopełnia w prawidłowy sposób powyższych obowiązków, popełnia wykroczenie. Grozi za nie kara grzywny do 250 zł albo kara nagany.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60