prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 27 (1277) z dnia 4.04.2016

Usytuowanie kamieni granicznych podlega ochronie

Kupiłem działkę budowlaną. Przed transakcją byłem zobaczyć nieruchomość, wszystko wydawało się w porządku. Dwa tygodnie później podpisałem akt notarialny, a następnie udałem się na działkę. Zauważyłem, że kamienie graniczne zostały wykopane i przesunięte w stosunku do tego, co widziałem wcześniej. Czy to zgodne z prawem? Czy mam prawo anulowania umowy, jeśli po sprzedaży kamienie znajdują się w innym miejscu? Co mogę w tej sytuacji zrobić?

Znaki graniczne podlegają ochronie. Co istotne, Czytelnik - mimo iż jest właścicielem - nie może samodzielnie wkopać znaków granicznych. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie. Właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami (gruntami) - np. dzierżawcy - są zobowiązani do ochrony znaków granicznych. Wspomniane podmioty nie mogą dokonywać żadnych czynności mających na celu zniszczenie znaków, ich uszkodzenie czy przemieszczenie oraz mają obowiązek niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę, gdyby doszło do powyższych zdarzeń. Punkty graniczne na nieruchomości służą m.in. ustaleniu przebiegu granic. Jeżeli nie ma sporu co do przebiegu granic, gdyż wynika to z dokumentacji, wówczas nie ma potrzeby przeprowadzania postępowania o rozgraniczenie nieruchomości czy postępowania sądowego.

Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeśli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty posiadające stosowne uprawnienia. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Z wykonania tychże czynności sporządza się protokół.

Wezwanie w sprawie wznowienia znaków doręcza się stronom za zwrotnym poświadczeniem odbioru, nie później niż 7 dni przed wyznaczonym terminem. W wezwaniu należy poinformować strony o skutkach niestawiennictwa. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa strony, geodeta wstrzymuje czynności do czasu ustania przeszkody lub wyznaczenia pełnomocnika - nie dłużej jednak niż na okres jednego miesiąca.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60