prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016

Elementy konstrukcyjne a podatek od nieruchomości

Kupiłem działkę zabudowaną domem i obiektami gospodarczymi. Składając deklarację celem wymierzenia podatku od nieruchomości zauważyłem, że dane, którymi posługuje się urząd, odbiegają od stanu faktycznego - dotyczy to wysokości kilku pomieszczeń. Elementy znajdujące się w stropie sprawiają, że pomieszczenie powinno być uznane za niższe, co powodowałoby zastosowanie niższych stawek. W jaki sposób powinna być mierzona wysokość kondygnacji?

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. budynki lub ich części. Podstawę opodatkowania w tym przypadku stanowi powierzchnia użytkowa obiektu. Powierzchnia użytkowa to powierzchnia mierzona po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych. Za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się. Stanowi o tym art. 4 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

Trudności związane z wykładnią przedmiotowej regulacji prawnej wynikają z braku definicji ustawowej pojęcia "wysokość kondygnacji w świetle". Prawo podatkowe jest autonomiczne w stosunku do innych gałęzi prawa i w związku z tym nazwy przyjęte przez to prawo z innych dziedzin prawa nie oznaczają najczęściej tych samych pojęć. Zgodnie z ogólnymi regułami wykładni, jeśli ustawodawca nie nadał danemu pojęciu szczególnego znaczenia, należy przyjąć, że termin ma takie znaczenie jak w języku powszechnym (wykładnia gramatyczna). Skoro w treści wspomnianego przepisu użyto zwrotu "wysokość kondygnacji w świetle", a nie zwrotu "wysokość kondygnacji" (zaczerpniętego z języka potocznego - np. w świetle tunelu), to w istocie rzeczy może oznaczać, że chodzi o wysokość prześwitu między dwiema płaszczyznami, co w odniesieniu do kondygnacji budynku może jedynie oznaczać wysokość między podłożem a najniższymi trwałymi elementami konstrukcyjnymi stropu.

Rolą organów podatkowych jest podejmowanie w toku postępowania wszelkich niezbędnych działań w celu dokładnego wyjaśnienia sprawy. Są one przede wszystkim zobowiązane do zebrania i rozpatrzenia całego materiału dowodowego w sposób wyczerpujący. Brak jakichkolwiek ustaleń faktycznych w zakresie wątpliwych okoliczności faktycznych obciąża organy podatkowe. Często ze stropu, sufitu, wystaje wiele elementów, takich jak rury, elementy instalacji przeciwpożarowych, które skutecznie obniżają wysokość pomieszczenia. Te elementy mogą wpływać na wysokość kondygnacji w świetle w rozumieniu przepisu podatkowego, jeśli mają charakter trwały, a nie tymczasowy.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60