prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 19 (1373) z dnia 6.03.2017

Wpis w księdze wieczystej o nabyciu nieruchomości przez małżonków

W księdze wieczystej nieruchomości, którą posiada nasza rodzina, jako właściciel wpisany został mój mąż. Umowa była podpisywana przez niego i w akcie notarialnym widnieje zapis, że lokal został nabyty w całości ze środków pochodzących z jego majątku osobistego. Nie jest to jednak prawdą, gdyż środki te pochodziły z naszych wspólnych oszczędności - przede wszystkim z wynagrodzeń za pracę. Czy taki zapis w księdze wieczystej jest zgodny z prawem?

Wszystko zależy od okoliczności sprawy, jednak może się zdarzyć, że taki zapis nie będzie odpowiadał rzeczywistemu stanowi prawnemu. O tym, do jakiego majątku małżonków pozostających we wspólności majątkowej należy nabywana rzecz, decydują przepisy prawa. W myśl przepisów regułą jest, że wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Wynika to z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). W drodze wyjątku, niektóre przedmioty zasilają jednak nie majątek wspólny, a majątek osobisty tego małżonka, który zawiera umowę (bądź otrzymuje określone prawa). Dotyczy to m.in. przedmiotów majątkowych nabytych przez jednego małżonka w zamian za składniki jego majątku osobistego.

W sprawie Czytelniczki problem dotyczy tego, że stan prawny rzeczywisty nie jest zgodny z tym, który wynika z dokumentów. Dla oceny skutków nabycia nieruchomości nie ma znaczenia, że w akcie notarialnym był zapis o tym, iż środki na zakup pochodzą w całości z majątku męża Czytelniczki, jeśli ten zapis nie odpowiadał rzeczywistości (czyli był nieprawdziwy). Powoduje to tylko (aż), że konieczne będzie dokonanie korekt formalnych zapisów, które znalazły się w księdze wieczystej. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym treść księgi rozstrzyga na korzyść tego, kto przez czynność prawną z osobą uprawnioną według treści księgi nabył własność lub inne prawo rzeczowe (rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych). Dlatego w interesie Czytelniczki będzie domaganie się "sprostowania" treści tych dokumentów.

Wspomnianej "korekty" nie można zrobić jednak poza drogą sądową. Konieczne jest złożenie stosownego powództwa. W razie niezgodności między stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym osoba, której prawo nie jest wpisane lub jest wpisane błędnie albo jest dotknięte wpisem nieistniejącego obciążenia lub ograniczenia, może żądać usunięcia niezgodności. Stanowi o tym art. 10 ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.).

Po uzyskaniu odpowiedniego orzeczenia Czytelniczka będzie mogła doprowadzić do zmiany treści księgi wieczystej.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60