prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 1 (1458) z dnia 2.01.2018

Zaświadczenie o samodzielności lokalu

Podpisałem umowę z deweloperem. Budynek jest już praktycznie skończony, poszczególne lokale są już dostosowane do określonego w umowie stanu deweloperskiego. Z tego co się dowiedziałem nie możemy stać się jeszcze formalnie właścicielem mieszkania z uwagi na brak jakiegoś zaświadczenia o samodzielności lokalu, gdyż budynek nie ma pozwolenia na użytkowanie. Czy faktycznie jest ono do tego niezbędne? Jakie przepisy regulują tę kwestię?

Problem dotyczy kwestii statusu samodzielności lokalu z formalnego punktu widzenia.

Samodzielny lokal mieszkalny (a także lokal o innym przeznaczeniu) może stanowić odrębną nieruchomość. Samodzielnym lokalem mieszkalnym jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych. Przewiduje to art. 2 ust. 2 ustawy o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 ze zm.). Spełnienie wskazanych wymagań stwierdza starosta w formie zaświadczenia (jest ono wydawane na podstawie art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego - Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Zaświadczenie o samodzielności lokali jest o tyle ważne, że stanowi dokument potrzebny dla ustanowienia odrębnej własności lokalu. Bez niego organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków nie założy kartoteki lokalu, a notariusz nie sporządzi aktu notarialnego ustanowienia odrębnej własności lokalu.

Przepis nie do końca określa wprost, jakie dokumenty potrzebne są do tego, aby starosta wydał wspomniane zaświadczenie. Z reguły wydaje je na podstawie dokumentacji przedstawionej przez ubiegającego się o wydanie zaświadczenia (rzut kondygnacji z wyszczególnieniem lokalu, jego samodzielności lub inwentaryzacja architektoniczno-budowlana w przypadku braku dokumentacji technicznej).

Wspomniany w pytaniu aspekt posiadania pozwolenia na użytkowanie obiektu jest istotny. Skoro bowiem powołany przepis dotyczy zaświadczenia w sprawie "lokalu przeznaczonego na stały pobyt ludzi, służący zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych", to trudno uznać, że takim lokalem może być lokal, w którym w danym momencie ludzie na stałe przebywać nie mogą. Bez pozwolenia na użytkowanie lokal nie spełnia tego wymogu.

Oznacza to, że skoro budynek nie został oddany do użytkowania, to wspomniane zaświadczenie nie może być jeszcze wydane przez starostę. Tym samym nie ma możliwości, by teraz przenieść na Czytelnika własność takiego lokalu.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Nieruchomości i księgi wieczyste:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
6
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60