prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 5 (1359) z dnia 16.01.2017

Dwa tryby ustalenia ojcostwa

Przez kilka lat pozostawałem w związku pozamałżeńskim. Po rozstaniu z partnerką dowiedziałem się, że jest ona w ciąży. Wiem, że to moje dziecko, jednak partnerka uznała, że nie chce, bym pełnił rolę ojca. Czy mam jakąś szansę na to, abym z prawnego punktu widzenia był ojcem dla tego dziecka?

W przypadku związków nieformalnych określenie ojcostwa wymaga dokonania tzw. ustalenia ojcostwa.

Wyróżnia się dwa tryby ustalenia ojcostwa - administracyjny oraz sądowy. Jeżeli nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki, albo gdy domniemanie takie zostało obalone, ustalenie ojcostwa może nastąpić albo przez uznanie ojcostwa, albo na mocy orzeczenia sądu. Stanowi o tym art. 72 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.). Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna. Oznacza to, że w tym przypadku konieczne jest współdziałanie ze strony matki dziecka. Co istotne, można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.


Do uznania ojcostwa potrzeba współdziałania ze strony matki dziecka.


Jeśli nie dojdzie do skorzystania z trybu administracyjnego bądź matka dziecka nie wyrazi na to zgody, pozostaje jedynie ustalenie ojcostwa w trybie procesu cywilnego. Sądowego ustalenia ojcostwa może żądać dziecko, jego matka oraz domniemany ojciec dziecka. Jednakże matka ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z takim żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności. W toku takiej sprawy na domniemanym ojcu, domagającym się uznania go za ojca dziecka, spoczywać będzie ciężar udowodnienia faktów przemawiających za tym, że jest ojcem dziecka. W tej kwestii pomocne będzie domniemanie nakazujące przyjąć, że ojcem dziecka jest ten, kto obcował z matką dziecka nie dawniej niż w trzechsetnym, a nie później niż w sto osiemdziesiątym pierwszym dniu przed urodzeniem się dziecka. Domniemany ojciec dziecka wytacza powództwo o ustalenie ojcostwa przeciwko dziecku i matce, a gdy matka nie żyje - przeciwko dziecku. Ani matka, ani domniemany ojciec nie mogą wystąpić z powyższym żądaniem po śmierci dziecka lub po osiągnięciu przez nie pełnoletności.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo rodzinne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60