prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 54 (1304) z dnia 7.07.2016

Za brak zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania lokalu odpowiada właściciel

Wynajmuję lokal, w którym najemca prowadzi działalność gospodarczą. Okazało się, że nie dokonał on zmiany sposobu użytkowania lokalu, która w przypadku jego działalności jest obowiązkowa. Jakie konsekwencje z tego tytułu grożą i kto będzie je ponosił?

W razie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganego zgłoszenia, właściwy organ, w drodze postanowienia:

  • wstrzymuje użytkowanie obiektu budowlanego lub jego części,
     
  • nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów, o których mowa w art. 71 ust. 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290).

W przypadku nie wywiązania się z ww. obowiązku organ w drodze postanowienia ustala wysokość opłaty legalizacyjnej. Natomiast w razie niewykonania w terminie obowiązku bądź dalszego użytkowania obiektu budowlanego lub jego części albo zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, właściwy organ, w drodze decyzji, nakazuje przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części.

W opisywanym przypadku adresatem decyzji wydawanej na podstawie art. 71a ust. 1 i 4 Prawa budowlanego, nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania, będzie Czytelnik jako właściciel lokalu. Wynika to z faktu, iż to na właścicielu (ewentualnie zarządcy obiektu budowlanego) ciąży obowiązek utrzymywania i użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, o którym mowa w art. 61 Prawa budowlanego.

W świetle powyższego brak jest jakichkolwiek przesłanek, aby odpowiedzialność ponosił najemca. Tym samym, niezależnie od tego, kto dokona samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu, wszelką odpowiedzialność za takie działania ponosi właściciel (ewentualnie zarządca).

Wysokość opłaty legalizacyjnej wylicza się według wzoru:

O = S × K × W

gdzie:

O - oznacza opłatę legalizacyjną
S - oznacza stawkę opłaty*,
K - to współczynnik kategorii obiektu,
W - oznacza współczynnik wielkości obiektu.
* podstawowa stawka opłaty określona w art. 59f Prawa budowlanego wynosi 500 zł (w tym przypadku ulega ona dziesięciokrotnemu zwiększeniu i wynosi 5.000 zł).

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60