prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 10 (1467) z dnia 1.02.2018

Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wygasa z mocy prawa

Kilka lat temu uzyskałem decyzję w sprawie pozwolenia na budowę domu. Z przyczyn ode mnie niezależnych nie udało mi się rozpocząć budowy. W tym momencie jestem już gotowy do przeprowadzenia inwestycji. Starostwo nie wydało żadnej decyzji w sprawie unieważnienia pozwolenia - nie otrzymałem żadnej korespondencji w tej sprawie. Czy oznacza to, że mogę skorzystać ze starego pozwolenia na budowę?

Wszystko zależy od okoliczności sprawy. W obecnym stanie prawnym decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. Wynika to z art. 37 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Powyższe oznacza, że skutek w postaci wygaśnięcia decyzji następuje z mocy prawa.

Organ nie ma obowiązku wydawać żadnej decyzji w tym przedmiocie. Powołany art. 37 Prawa budowlanego, ani żaden inny przepis tej ustawy, nie nakazuje organowi architektoniczno-budowlanemu wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o pozwoleniu na budowę w razie spełnienia wskazanych w tym przepisie okoliczności faktycznych. Decyzja o wygaśnięciu innej decyzji wydawana jest w przypadkach wskazanych w art. 162 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). Przykładowo chodzi tu o sytuację, gdy decyzja w szczególności stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia leży w interesie społecznym lub w interesie strony. Taka decyzja jednak ma charakter deklaratoryjny - jej celem jest jedynie potwierdzenie, iż określony skutek w przeszłości zaistniał.


Decyzja w sprawie pozwolenia na budowę wygasa z mocy prawa.


Inwestor, którego pozwolenie na budowę wygasło, jest traktowany jak osoba, która nie posiada pozwolenia na budowę, ze wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami - w szczególności realizowanie przez niego inwestycji bez dopełnienia wymaganych formalności skutkować będzie samowolą budowlaną (w sytuacji, gdy faktycznie jest wymagane pozwolenie na realizację danej inwestycji). W tym miejscu należy zauważyć, że obecnie w większości przypadków budowa jednorodzinnego domu mieszkalnego zasadniczo nie wymaga pozwolenia - wystarczy dokonanie tzw. zgłoszenia zamiaru budowy (art. 30 ust. 1 pkt 1 Prawa budowlanego).

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60