prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 9 (1259) z dnia 1.02.2016

Interpretacja zapisów planu miejscowego przez organy budowlane

Wiosną planuję rozpocząć budowę domu jednorodzinnego. Starostwo sprzeciwiło się moim planom dotyczącym budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. Nie mam możliwości podłączenia się do gminnej kanalizacji. W miejscowym planie zagospodarowania widnieje zapis, że właściciel działki może odprowadzać ścieki do zbiornika bezodpływowego, chyba że ma możliwość podłączenia się do kanalizacji publicznej. Czy stanowisko urzędu jest prawidłowe?

Sprawa jest niewątpliwie bardzo złożona. W postępowaniu budowlanym starostwo patrzy przede wszystkim na zgodność inwestycji z ustaleniami (warunkami) zawartymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a jeśli taki plan nie obowiązuje, to z warunkami zawartymi w decyzji o warunkach zabudowy, którą otrzymał inwestor. Stanowi o tym m.in. art. 30 ust. 6 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Często miejscowe plany zagospodarowania nie zawierają żadnych zapisów mówiących o dopuszczalności budowy oczyszczalni ścieków, wspominając jedynie o tzw. szambie. Zdarza się, że wówczas starostwo wydaje sprzeciw, jeśli w takich okolicznościach inwestor dokona zgłoszenia zamiaru realizacji takiej inwestycji.

Kluczowe w tego typu sprawach jest to, w jaki sposób organ administracji dokonuje interpretacji zapisów planu miejscowego. Nacisk należy położyć właśnie na słowo "interpretacja". Organy nie mogą poprzestać jedynie na "odczytaniu" konkretnego zapisu. Muszą stosować reguły wykładni. W jednym z wyroków NSA uznał, że interpretacja zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego polegająca na niedopuszczeniu budowy przydomowej oczyszczalni w sytuacji, gdy miejscowy plan takiej możliwości nie przewiduje, jest nieprawidłowa. Oznacza to, że inwestor nie powinien otrzymać sprzeciwu na budowę przydomowej oczyszczalni, nawet wtedy, gdy w planie jest mowa jedynie o szambie. Nie powinno budzić wątpliwości, że stosując dynamiczną, funkcjonalną wykładnię postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy dojść jedynie do takiego wniosku, że pomimo iż literalnie w planie tym mowa jest o budowie zbiorników bezodpływowych, to inwestor, który ma na ten cel konieczne środki i warunki terenowe, ma prawo zgłosić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Zakazanie budowy oczyszczalni byłoby zgodne z literalnym brzmieniem "prawa". Natomiast nie można pogodzić tego z racjonalnością stosowania prawa i jego funkcją (celem), którym w tym przypadku jest niewątpliwie zapewnienie możliwości realizacji inwestycji z uwzględnieniem w szczególności ładu przestrzennego, walorów architektonicznych i krajobrazowych, wymagań ochrony środowiska, walorów ekonomicznych przestrzeni, prawa własności i potrzeb interesu publicznego.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60