prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 43 (1397) z dnia 29.05.2017

Budowa obiektu gospodarczego i tymczasowego kontenera

Chciałbym na gruncie należącym do mojej firmy postawić budynek gospodarczy pełniący rolę magazynu. Do czasu jego wybudowania postawię kontener niepołączony trwale z gruntem. Czy na postawienie takich obiektów muszę uzyskać pozwolenie?

Obecnie pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, w tym garaży o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki. Tak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

Jednak budowa tych obiektów, mimo że nie wymaga uzyskiwania pozwolenia na budowę, to możliwa jest dopiero po uprzednim zgłoszeniu zamierzonych prac właściwemu organowi (najczęściej jest to starosta).

Jeżeli więc budynek gospodarczy, który planuje postawić Czytelnik, będzie wolno stojącym budynkiem parterowym, to jego budowa będzie możliwa po uprzednim zgłoszeniu do starosty. Należy też pamiętać, że liczba takich obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

Jeżeli natomiast chodzi o posadowienie na terenie należącym do firmy Czytelnika kontenera, to należy stwierdzić, że w takim przypadku będziemy mieć do czynienia z tzw. tymczasowym obiektem budowlanym w rozumieniu Prawa budowlanego (patrz ramka). Na budowę tymczasowych obiektów budowlanych, niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę. Przy czym obiekty te, podobnie jak opisane budynki gospodarcze, należy zgłosić uprzednio organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Po upływie terminu określonego w zgłoszeniu kontener będzie musiał zostać usunięty bez konieczności wydawania dodatkowej decyzji w tej sprawie.

W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia. Zgłoszenia należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia robót budowlanych. Organ administracji architektoniczno-budowlanej, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw.

Tymczasowym obiektem budowlanym jest obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo budowlane:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60