prawnik rodzinny, prawo rodzinne, prawo spadkowe, prawo karne, prawo budowlane
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017

Treść wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Zamierzam po śmierci mamy przeprowadzić sprawę spadkową w sądzie. Moje rodzeństwo nie chce brać udziału w formalnościach, dlatego nie mogę skorzystać z poświadczenia dziedziczenia u notariusza. Jak prawidłowo napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku?

W sytuacji gdy pozostali spadkobiercy nie chcą współdziałać w kwestii załatwienia formalności spadkowych, nie pozostaje nic innego jak złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku. Sąd spadku wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku po przeprowadzeniu rozprawy, na którą wzywa wnioskodawcę oraz osoby mogące wchodzić w rachubę jako spadkobiercy ustawowi i testamentowi. Do czynności w postępowaniu spadkowym, które należą do zakresu działania sądów, wyłącznie właściwy jest sąd ostatniego miejsca zwykłego pobytu spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zwykłego pobytu w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). Jeśli sądu nie da się ustalić, sądem spadku jest sąd rejonowy dla m. st. Warszawy.

We wniosku należy oznaczyć wnioskodawcę i uczestników, podając imiona, nazwiska i adresy oraz numery PESEL. Jeśli któryś z wnioskodawców lub uczestników ma pełnomocnika, konieczne jest też podanie jego danych (imię, nazwisko i adres). Uczestnikiem musi być każdy, kto wchodzi w rachubę jako spadkobierca testamentowy lub ustawowy. Opłata sądowa od wniosku w sprawie stwierdzenia nabycia spadku wynosi 50 zł. Sąd bada z urzędu, kto jest spadkobiercą. W szczególności bada, czy spadkodawca pozostawił testament, oraz wzywa do złożenia testamentu osobę, co do której będzie uprawdopodobnione, że testament u niej się znajduje. Jeżeli testament zostanie złożony, sąd dokona jego otwarcia i ogłoszenia.

Składający wniosek określa w nim, czego się domaga. W przypadku braku testamentu wskazuje się, że chodzi o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy. Konieczne jest również uzasadnienie wniosku. Trzeba w nim podać okoliczności faktyczne uzasadniające wniosek i dowody na ich poparcie oraz okoliczności mające znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. W szczególności należy wskazać, kiedy i gdzie zmarł spadkodawca (dowodem będzie akt zgonu spadkodawcy), jakich spadkobierców ustawowych spadkodawca pozostawił (dowodami będą akty urodzenia lub małżeństwa USC), czy nie ma innych spadkobierców (dowodem będzie złożenie zapewnienia na rozprawie przez jednego ze spadkobierców pod rygorem odpowiedzialności karnej), czy nikt nie składał oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Wniosek należy podpisać. Wynika to z art. 671 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

Prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku sąd niezwłocznie wpisuje, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, do Rejestru Spadkowego.

www.Prawnik-Rodzinny.pl - Prawo spadkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
6
7
8
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Charakterystyka i zawieranie umów cywilnych
Kodeks cywilny - zbiór przepisów prawnych z zakresu prawa cywilnego

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60